Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Zápis čísel
Síly
Typy sil
Skládání sil
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Pohyb těles
Pohyb po kružnici
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Hybnost
Mechanika
Kmitání, vlnění, oscilace
Páky a kladky
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Termodynamika
Děje v ideálních plynech
Elektřina
Elektrostatika
Kondenzátory
Rezistory
Optika
Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Tělesa a látky
Skupenství
Přeměny skupenství
Vesmír
Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina
Elektrické obvody
Vesmír
Vesmír: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina
Elektrické obvody


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Vyjadřování veličin  Nový obsah   
Mechanika
Vrhy a pády


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Mechanika
Páky a kladky
Kinematika


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kmitání pro ZŠ

Kmitání pro SŠ

Kinematika

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů IIPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Fyzika
Mechanika
Kinematika


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence