Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Enzymy
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
WNW
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

WNW
umime.to/WNW

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/WNW

Enzymy

Enzymy (biokatalyzátory) jsou nezbytné pro fungování všech živých organizmů. Urychlují chemické reakce, které probíhají v jejich buňkách i mimo ně. Umožňují průběh reakcí, které by jinak za daných podmínek prakticky neprobíhaly, snižují jejich aktivační energii. Enzymy se mohou se podílet např. na trávení, tvorbě a kopírování nukleových kyselin, proteosyntéze, uvolňování energie či fungování svalů.

Enzymy se připravují i uměle (často za pomoci geneticky upravených bakterií), využívají se např. do čisticích prostředků, při výrobě potravin či v lékařství.

Chemická podstata enzymů

Enzymy jsou převážně proteiny. Mohou navíc obsahovat nebílkovinné části, kofaktory. Mezi kofaktory patří např. organické molekuly, vitaminy či ionty kovů.

Typy kofaktorů

Kofaktory se rozdělují do následujících skupin.

 • Koenzymy jsou slabě vázané na proteinovou část enzymu. Přenášejí vodík, elektrony či skupiny atomů mezi molekulami. Vyskytují se ve dvou podobách (např. \mathrm{NADPH}/\mathrm{NADP^+}).
 • Prostetické skupiny mají s bílkovinnou složkou pevnou (někdy i kovalentní) vazbu.
 • Ionty kovů mohou mít k bílkovinné části enzymu různý vztah.

Účinek a aktivita enzymů

Enzymy obvykle mají specifický účinek, urychlují často jednu reakci (či jednotky reakcí). Obsahují aktivní místo, které svým tvarem umožňuje přijetí substrátu (výchozí látka, na kterou enzym působí). Enzym se substrátem vytvoří enzym-substrátový komplex, následně dochází k přeměně a uvolnění produktu.

Aktivita enzymů je ovlivňována koncentrací substrátu, enzymu, pH či teplotou. Inhibitory jsou látky, které zpomalují či zastavují aktivitu enzymů.

Typy inhibice

 • reverzibilní (vratná)
  • kompetitivní – Inhibitory „souteží“ se substrátem o pozici v aktivním místě.
  • akompetitivní – Inhibitor se váže na enzym-substrátový komplex a zabraňuje přeměně.
  • nekompetitivní – Inhibitory se váží na tzv. alosterická místa a zpomalují reakci.
 • ireverzibilní – Dochází k nevratnému poškození enzymu chemickou změnou či navázáním enzymového jedu.

Třídění enzymů

Enzymy se podle charakteru prováděných reakcí dělí do 7 skupin.

Klasifikace enzymů

 • oxidoreduktázy – Urychlují redoxní reakce.
 • transferázy – Přenášejí funkční skupiny.
 • hydrolázy – Umožňují štěpení vazeb ve vodném prostředí.
 • lyázy – Štěpí chemické vazby jinak než ve vodném prostředí či pomocí redoxních reakcí.
 • izomerázy – Umožňují vznik izomerů, přenášejí atomy v rámci molekul.
 • ligázy – Spojují molekuly.
 • translokázy – Přenášejí částice přes biomembrány.

Ribozymy

Katalyzovat chemické reakce může také RNA, v takovém případě se hovoří o ribozymech.

Zavřít

Enzymy (těžké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence