Přejít na cvičení:
Vpisování
Přejít na téma:
Tlak a tlaková síla
Zobrazit na celou obrazovku
Zobrazit shrnutí tématu
WFA
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

WFA
umime.to/WFA

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/WFA

Tlak a tlaková síla

Definice

Tlak (značíme p) je fyzikální veličina popisující deformační (ne pohybové) účinky síly na těleso.

Je definován pomocí tlakové síly (\vec F), která působí kolmo na určitou plochu (S).

p = \frac{F}{S}

Z tohoto vztahu můžeme úpravou rovnic (nebo pomocí vztahového trojúhelníku, viz níže) odvodit další vztahy

F = p \cdot S

S = \frac{F}{p}

Jednotky

Jednotkou je (jak ze vztahu p = F/S vyplývá) newton na metr čtvereční (N/m²). Tato jednotka dostala také vlastní název – pascal.

Vtip o jednotkách

Archimedes, Pascal a Newton hrají na schovávanou.
Archimedes piká… Pascal se rychle schová do křoví.
Newton se vůbec neschovává, jen do hlíny klackem
namaluje čtverec metr krát metr a postaví se do něj.
Archimedes dopiká, okamžitě uvidí Newtona a volá:
„Deset dvacet Newton!“ Newton v klidu řekne:
„Nene. Newton na metr čtvereční je přece pascal!“

Typicky se setkáváme se silami v jednotkách až stovkách newtonů působících na plochy mnohem menší než je metr čtvereční. Proto se kolem nás setkáváme nejčastěji s tlaky v tisících, ne-li milionech pascalů.

Vztahový trojúhelník (pyramida)

Pro získání vzorce pro libovolnou veličinu p, F, S můžeme použít vztahový trojúhelník (pyramidu). Více o tom jak se vytváří a funguje najdete zde.

Zajímavosti

Jednotka pascal je v soustavě SI teprve od roku 1971


Pozn.: Ne vždy lze přehledně a jednoznačně znázornit tlakovou sílu s působištěm v místě doteku, například u zvířat a více končetin. Proto v některých příkladech používáme k ilustraci tíhovou sílu s působištěm v těžišti předmětů, která je velikostně stejná jako způsobená tlaková síla.

Zavřít

Tlak a tlaková síla (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence