Kinematika

Je částí mechaniky, jejímž úkolem je popsat pohyb. Popisovat můžeme pohyb jednotlivých objektů, pohyb souboru objektů, pohyb tekutin a tak dále. V první části se ovšem převážně zaměřujeme na popis pohybu pevných těles.

Kinematika se nesnaží pohyb vysvětlit (proč se něco hýbe), to je podstatou dynamiky. Kinematika se jen ptá, jak se objekty pohybují prostorem:

Rovně?
Do zatáčky?
Stále stejně?
Čím dál tím rychleji?


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas   
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Zrychlení   
Dráha zrychleného pohybu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Kinematika (popis pohybu)   
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kinematika (popis pohybu)Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Kinematika (popis pohybu)   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence