Koloběhy látek v přírodě

umime.to/WG4


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Ekologie a ochrana životního prostředí » Ekologie (vztahy v přírodě) » Úvod do ekologie » Koloběhy látek v přírodě
Předcházející Potravní řetězce a vztahy
Navazující Ekologie: mix

Cvičení

Rozhodovačka

Určité látky důležité pro život podléhají složitým koloběhům (cyklům). Mezi tyto látky (prvky) patří zejména uhlík (C), dusík (N), fosfor (P) a síra (S).

Následující tabulka uvádí výskyt prvků uhlíku a dusíku a návazné procesy.

výskyt v atmosféře fixace z atmosféry uvolňování do atmosféry výskyt v organizmech výskyt v litosféře
uhlík (C) oxid uhličitý () – 0,04 % fotosyntéza, rozpouštění ve vodě dýchání, hoření, sopečná činnost, rozkladači organické látky (zejm. sacharidy, tuky, proteiny, nukleové kyseliny) jako samostatný prvek (např. grafit), ve sloučeninách (uhličitany)
dusík (N) – 78 % činnost bakterií, údery blesků, uměle Haberův–Boschův proces činnost bakterií, rozkladačů proteiny, nukleové kyseliny např. dusitany, dusičnany

Koloběhy uhlíku a dusíku přibližují i následující schémata:

Síra (S) se uvolňuje z hornin či je spojena se sopečnou činností. V živých organizmech je součástí některých aminokyselin. Je obsažena i ve fosilních palivech. Z nich se obvykle při zpracování odstraňuje, aby se její oxidy neuvolňovaly do ovzduší.

Fosfor (P) je zásadní mj. pro rostliny. V malé koncentraci je v mořské vodě, získává se zejména z hornin (např. apatitu) či guána (trusu mořských ptáků).

Koloběh vody () je spojen se změnami jejího skupenství.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Koloběhy látek v přírodě   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence