Přejít na cvičení:
Přesouvání
Přejít na téma:
Vyčíslování rovnic
Zobrazit na celou obrazovku
Zobrazit souhrn tématu
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

T2W
umime.to/T2W

umime.to/T2W

Vyčíslování rovnic

V rámci chemických reakcí z výchozích látek (eduktů) vznikají produkty. Chemické reakce se popisují chemickými rovnicemi.

V rámci chemických reakcí dochází ke změnám chemických vazeb mezi částicemi. Platí tedy zákon zachování hmotnosti: počet a typ částic v rámci výchozích látek odpovídá počtu a typu částic v produktech. Stejně tak hmotnost výchozích látek musí odpovídat hmotnosti produktů.

Mějme rovnici:

Počet částic ve výchozích látkách Počet částic v produktech
1 atom železa (Fe)
2 atomy kyslíku (O)
2 atomy železa (Fe)
3 atomy kyslíku (O)

Zákon zachování hmotnosti výše není dodržen, rovnici je potřeba vyrovnat (vyčíslit) tak, aby si počty částic ve výchozích látkách a produktech odpovídaly. To se učiní přidáním tzv. stechiometrických koeficientů. Stechiometrické koeficienty jsou čísla, která se píší před vzorce určitých látek v reakci. Popisují, v jakém poměru spolu určité látky reagují. Je-li koeficient 1, nepíše se.

Vyrovnaná rovnice bude vypadat takto:

Počet částic ve výchozích látkách Počet částic v produktech
4 atomy železa (Fe)
6 atomů kyslíku (O)
4 atomy železa (Fe)
6 atomů kyslíku (O)

Rovnici je pak možné přečíst takto: 4 mol („díly“) železa reagují se 3 mol dvouatomových molekul kyslíku, vznikají 2 mol oxidu železitého.

Při vyrovnávání rovnic nelze zasahovat do samotných vzorců látek. Mohlo by tak dojít ke změně na vzorec zcela jiné (či nereálné) látky. Např. ze vzorce oxidu železitého výše nelze udělat vzorec neexistujícího „oxidu železičitého“ ().

Při kompletním vyčíslování neredoxních rovnic je nutné postupně vyrovnávat bilance jednotlivých prvků, případně si sestavit soustavu matematických rovnic.

Při vyčíslování redoxních rovnic lze vycházet z toho, že se mezi atomy myšleně přesune určité množství elektronů. Mějme nevyčíslenou reakci:

V rámci ní probíhají následující poloreakce. Aby bylo zajištěno zachování náboje, použijeme křížové pravidlo:

oxidace:
redukce:

Získaná čísla zapíšeme před látky obsahující daný prvek:

Nakonec rovnici dovyčíslíme, v tomto případě přidáním koeficientu ke vzorci vody:

Zavřít

Vyčíslování rovnic (střední)

VymažNevím VyhodnoťŘešeníDalší  »

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence