Hmyz


Nadřazené: Živočichové

Podtémata
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Hmyz: mix

Kompletní výpis vysvětlení »

Hmyz zahrnuje přes 90 % druhů živočichů na Zemi. Hmyz je převážně suchozemskou skupinou, některé druhy či vývojová stádia žijí ve sladké vodě. Zástupci hmyzu mají většinou 6 kráčivých nohousložené oči z drobných oček. Suchozemští zástupci dýchají vzdušnicemi.

Hmyz patří mezi členovce, dále pak do skupiny Pancrustacea (korýši v širším smyslu)* a skupiny šestinozí.

Zástupci hmyzu mohou mít různě vyvinuté ústní ústrojí, jeho druh je typický pro určité skupiny (např. lízací u much, bodavě-sací u komárů či ploštic, kousací u brouků, sací u motýlů).

Zástupci hmyzu většinou létají za pomoci křídel protkaných žilnatinou. Křídla chybějí evolučně původním zástupcům (např. rybenkám), u některých druhů (zejména u parazitů – blecha, štěnice, veš…) jsou ztracená druhotně.

U „hmyzu s proměnou nedokonalou“ se stavba těla mladého jedince podobá stavbě těla dospělce (např. rovnokřídlí, polokřídlí). Hmyz s proměnou dokonalou má ve svém životním cyklu stádium kukly, mladý jedinec se od dospělce liší jak stavbou těla, tak často i ekologií (např. motýli, dvoukřídlí).

Hmyz je zásadní součástí ekosystémů, některé druhy (např. včela medonosná) jsou přímo využívané člověkem.

Další informace a cvičení jsou v podkapitolách:

* Zástupci hmyzu (respektive šestinohých) se dříve společně se stonožkovci řadili do skupiny vzdušnicovci. Jmenovaná skupina je však nepřirozená (vzdušnice šestinohých a stonožkovců vznikly nezávisle na sobě). Toto zastaralé systematické zařazení hmyzu však stále přetrvává v učebnicích.



Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Hmyz
Hmyz: mix


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix


Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence