Hmyz s proměnou nedokonalou


Nadřazené: Hmyz

Předcházející: Hmyz

Navazující: Hmyz s proměnou dokonalou

„Hmyz s proměnou nedokonalou“ je umělá skupina hmyzu, kde je mladý jedinec stavbou těla podobný dospělci (pouze dorůstá), v životním cyklu není přítomno stádium kukly.

příklady hmyzu s proměnou nedokonalou

Rybenka domácí (a)* je primárně bezkřídlý hmyz. Žije v blízkosti člověka, bývá aktivní v noci.

Larvy jepic (b) žijí ve vodě, dospělci mají velmi krátký život (v řádu hodin až dnů).

Vážky i jejich larvy jsou dravé. Larvy žijí pod vodou, loví mj. prodlouženým spodním pyskem, tzv. maskou. Do této skupiny hmyzu patří např. vážky, šídla (c) či motýlice.

Švábi mnohdy mají zakrnělá křídla. Bývají všežraví. Některé druhy, např. šváb obecný (d) či rus domácí, jsou škůdci v budovách. Mezi šváby náleží i termiti, ti žijí sociálním (společenským) způsobem života.

Škvoři (např. škvor obecný – e) mají první pár křídel přeměněný v malé krovky. Klíšťkovité štěty na konci zadečku jim slouží k obraně a skládání blanitých křídel.

příklady hmyzu s proměnou nedokonalou

Rovnokřídlí mají často 3. pár končetin přizpůsobený ke skákání, dokáží vytvářet zvuky třením částí těla o sebe (stridulace). Patří sem saranče (např. saranče čárkovaná – f), kobylky (oproti sarančím mají delší tykadla, české druhy jsou větší), cvrčci či krtonožka obecná.

Vši druhotně ztratily křídla a přizpůsobily se parazitování. Veš dětská (g) žije ve vlasech, živí se krví.

Do skupiny polokřídlých patří mj. mšicosaví** a ploštice.

Mezi mšicosavé patří mšice (h), ty se živí šťávami rostlin. Mnohdy žijí v symbióze s mravenci.

Ploštice mají první pár křídel vpředu zpevněný (sklerotizovaný) a vzadu blanitý, označuje se jako polokrovky. Mají bodavě-sací ústní ústrojí; většinou se živí rostlinnými šťávami, některé druhy (např. štěnice domácí) jsou parazitické. Mezi ploštice patří např. ruměnice pospolná (i) žijící často na kmenech lip či bruslařka (j), dravá ploštice pohybující se po vodní hladině.

* Nedokonalá a dokonalá proměna se obvykle rozlišují u křídlatého hmyzu, kam rybenka nepatří. Přesto i o rybence platí, že prakticky jen dorůstá.
** Mšicosaví se historicky řadili do skupiny stejnokřídlí.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Hmyz s proměnou nedokonalou   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Hmyz s proměnou nedokonalou   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Hmyz s proměnou nedokonalou   


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Hmyz s proměnou nedokonalou   


Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Hmyz s proměnou nedokonalou   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence