Pěvci


Nadřazené: Ptáci

Předcházející: Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další

Navazující: Ptáci: mix

Pěvci jsou početnou skupinou ptáků (tvoří asi polovinu ptačích druhů celkově). Mají zpravidla dobře vyvinuté hlasové ústrojí.

příklady ptáků

Mezi pěvce patří například:

 • sýkora koňadra (a) – běžný pěvec se žlutým břichem a černou hlavou, příbuzná sýkora modřinka (b) je menší a má modré temeno
 • kos černý (c) – samci jsou černí se žlutooranžovým zobákem, samice hnědé; nyní často v blízkosti člověka
 • pěnkava obecná (d) – jeden z nejběžnějších pěvců, má dva bílé proužky na křídle
 • vrabci – obývají např. okraje obcí a křoviny; u vrabce domácího (e) se projevuje pohlavní dvojtvárnost, vrabec polní (f) má černou skvrnu na tváři
 • strnad obecný (g) – v zemědělské krajině, na mezích a v křovinách, samci jsou výrazně žlutí
 • stehlík obecný (h) – má červené zbarvení na hlavě a žluté na křídle, živí se např. semeny pcháčů a bodláků

příklady ptáků

 • hýl obecný (i) – má černou hlavu, samci červené břicho, samice hnědé
 • vlaštovka obecná (j) – má červené hrdlo a výrazně vidlicovitý ocas, loví hmyz za letu, tvoří si miskovitá hnízda z bláta a slin
 • jiřička obecná (k) – oproti vlaštovce má jen slabě vykrojený ocas, bílou kostrč, tvoří pospolitá polokulovitá hnízda
 • špaček obecný (l) – menší než kos, samci mají tečkované peří; živí se zejména plody
 • červenka obecná (m) – má červenou náprsenku, teritoriální, vyhledává potravu hlavně na zemi
 • drozd zpěvný (n) – zejména hnědého/okrového zbarvení, žere zejména bezobratlé (dokáže např. rozbíjet schránky měkkýšů)
 • brhlík lesní (o) – modrošedě a žlutooranžově zbarven, obratně šplhá po stromech
 • králíček obecný (p) – nejmenší opeřenec Česka, v jehličnatých lesích

příklady ptáků

 • krkavcovití ptáci – jsou zpravidla všežraví, vynikají svou inteligencí
  • sojka obecná (q) – má modré pole na křídle
  • straka obecná (r) – má černo-bílé zbarvení, poslední dobou se stěhuje do měst
  • vrána černá (s; rozšířena na západě), vrána šedá (t; rozšířena na východě)
  • havran polní (u) – větší než vrána, má holou kůži na kořeni zobáku
  • krkavec obecný (v) – oproti dravcům ze siluety při letu důrazněji vyčnívá hlava, má klínovitý ocas


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Pěvci   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Pěvci   


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Pěvci   


Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Pěvci   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence