Stavba Země

umime.to/USJ


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Geologie (neživá příroda) » Stavba Země
Navazující Minerály a jejich vlastnosti

Cvičení

Rozhodovačka

Země je třetí planetou od Slunce. Vznikla asi před 4,54 miliardami let. Život je v současnosti známý pouze z ní. Z hlediska tvaru se jedná o geoid (je na pólech zploštělá), její poloměr na rovníku činí 6378 km. Součástí Země je:

  • atmosféra – plynný obal
  • hydrosféra – soubor vodstva
  • biosféra – v rámci ní se vyskytují živé organizmy
  • pedosféra – půdní obal

Z hlediska geologie lze Země na průřezu rozčlenit na následující části (od povrchu do středu):

součást skupenství informace
zemská kůra (a, b) pevné (mimo magma) oceánská (a) má mocnost 4–15 km, kontinentální (pevninská, b) 30–40 km; nejhlubší vrty vytvořené člověkem zasahují právě do kůry
zemský plášť (c) pevné (dlouhodobě se chová plasticky, není však tekutý) ve svrchním plášti se nachází astenosféra (d), po ní se pohybují litosférické desky
zemské jádro (e, f) vnější (e) – kapalné, vnitřní (f) – pevné skládá se zejména ze železa a niklu, vytváří magnetické pole Země

schéma řezu Zemí

Magnetické pole chrání planetu před kosmickým zářením. To by jednak přímo ohrožovalo živé organizmy, jednak by způsobovalo úbytek atmosféry.

Zemská kůra a nejsvrchnější část pláště tvoří litosféru (g), která je rozčleněná v litosférické desky. Ty se v dlouhodobém měřítku pohybují po astenosféře (rychlostí několika cm za rok). Z tohoto důvodu se v geologické minulosti mj. měnily (a stále se pomalu mění) pozice kontinentů.

Teplota stoupá směrem do středu Země, teplota jádra je asi 4400–6000 °C. Vnitřní teplo se udrželo od dob vzniku planety, také vzniká rozpadem radioaktivních izotopů.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Stavba Země   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence