Minerály a horniny

USK
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/USK)
Ukázat QR kód

umime.to/USK


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Horniny a minerály tvoří většinu hmoty Země, ale i další vesmírná tělesa.

Minerály

Minerály (také česky nerosty) tvoří horniny či vyplňují dutiny a pukliny v nich. Jsou většinou anorganické stejnorodé přírodniny. Jejich složení jde vyjádřit chemickou značkou či vzorcem: např. křemen (a) je chemicky oxid křemičitý = \mathrm{SiO_2}. Chemické složení minerálů ovlivňuje jejich vlastnosti. Minerály jsou většinou krystalické. Dělí se do skupin podle svého chemického složení (např. prvky, halogenidy, oxidy…).

z jednoho nebo více druhů minerálů vznikají horniny

Horniny

Horniny jsou přírodniny složené z jednoho či více druhů minerálů. Např. žula (e) je tvořena více minerály: křemenem (a), plagioklasem (b), draselným živcem (c) a biotitem (d). V různých částech svého objemu horniny mívají různé vlastnosti, jsou nestejnorodé.

Horniny tvoří geologická tělesa, sestává z nich litosféra. Dělí se na:

  • sedimentární (usazené) – Vznikají usazováním úlomků hornin, zbytků organizmů či krystalizací z roztoků, např. vápenec, pískovec.
  • magmatické (vyvřelé) – Vznikají tuhnutím magmatu nebo lávy, např. žula, čedič.
  • metamorfované (přeměněné) – Vznikají přeměnou magmatických, sedimentárních i metamorfovaných hornin za působení teploty a tlaku, např. mramor, pararula.

Z jednoho typu horniny může vzniknout jiný typ:

vzájemné přeměny hornin

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Minerály a horniny
Vlastnosti minerálů  
Zobrazit souhrn tématu
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit souhrn tématu
Usazené horniny  
Zobrazit souhrn tématu
Vyvřelé horniny  
Zobrazit souhrn tématu
Přeměněné horniny  
Zobrazit souhrn tématu
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Minerály a horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix


Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit souhrn tématu
Usazené horniny  
Zobrazit souhrn tématu


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Minerály a horniny
Vlastnosti minerálů  
Zobrazit souhrn tématu
Vyvřelé horniny  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence