Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Rostliny
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Nahosemenné rostliny
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnitřní geologické děje
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Člověk
Kostra
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava   
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Nervová soustava   
Smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře
Byliny v lese, keřové patro
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Bezobratlí: mix
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci a další
Pěvci
Exotičtí ptáci
Savci
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Kostra
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava   
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Nervová soustava   
Smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: příklady
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře
Byliny v lese, keřové patro
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Bezobratlí: mix
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci a další
Pěvci
Exotičtí ptáci
Savci
Stopy savců
Exotičtí savci
Živočichové: zajímavosti
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Neživá příroda
Stavba Země   
Horniny a minerály   
Minerály a jejich vlastnosti
Systém a zástupci minerálů
Přeměněné horniny
Půdy
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Lišejníky
Rostliny
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření  Nový obsah   
Mechorosty
Plavuně, kapradiny a přesličky
Nahosemenné rostliny
Živočichové
Ploštěnci
Hlístice
Měkkýši  Nový obsah
Plazi
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Šelmy
Hlodavci a zajícovci  Nový obsah
Sudokopytníci, kytovci  Nový obsah
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Člověk
Kostra
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava
Krev
Lymfatická soustava a imunita
Trávicí soustava
Výživa a metabolismus
Vylučovací soustava
Kůže
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
Vývoj lidského jedince  Nový obsah
Zdraví
Onemocnění, prevence, léčba  Nový obsah
První pomoc
Životní styl  Nový obsah
Závislosti  Nový obsah
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů  Nový obsah
Ovzduší a klima  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Viry  Nový obsah
Bakterie  Nový obsah
Prvoci   


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře
Byliny v lese, keřové patro
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Bezobratlí: mix
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci a další
Pěvci
Exotičtí ptáci
Savci
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Kostra
Svalstvo
Dýchací soustava
Cévní soustava   
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Nervová soustava   
Smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná buňka
Živočišná buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Souvislosti

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Živočichové
Živočichové: zajímavosti
Zvířata váhy
Člověk
Kostra
Cévní soustava
Srdce a cévy
Trávicí soustava
Nervová soustava   
Smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy

Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupci minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje
Vnitřní geologické děje
Vznik a vývoj života na Zemi
Houby a lišejníky
Obecně o houbách
Skupiny a zástupci hub
Lišejníky
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře
Byliny v lese, keřové patro
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Žahavci
Měkkýši
Pavoukovci
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Ryby
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci a další
Pěvci
Savci
Šelmy
Hlodavci a zajícovci
Sudokopytníci, kytovci
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti
Člověk
Kostra
Dýchací soustava
Cévní soustava
Srdce a cévy
Lymfatická soustava a imunita
Trávicí soustava
Vylučovací soustava
Kůže
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak
Sluch a další smysly
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby
Ekologie
Úvod do ekologie
Abiotické faktory
Biotické faktory  Nový obsah
Obecná biologie
Buňka
Rostlinná a živočišná buňka
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
Typy znaků, dědičné choroby
Praktické využití genetiky
Genetika – shrnutí
Mikrobiologie
Viry
Bakterie
Prvoci   
Prvoci


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály   
Horniny
Živočichové
Měkkýši
Mikrobiologie
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy
Rostliny
Řasy  Nový obsah
Živočichové
Kroužkovci
Korýši
Hmyz
Paryby
Obojživelníci
Ptáci
Člověk
Svalstvo


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Rostliny
           Krytosemenné rostliny – čeledi
                Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
                Listnaté stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
      Živočichové
           Ryby
1
2
3
4
5
Spustit
           Plazi Spustit
           Ptáci
1
2
3
4
5
Spustit
           Savci
1
2
3
4
5
Spustit

Poslech slovíček

Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Biologie
Živočichové
Ptáci
Hlasy ptáků
Zvířata na statku


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub
Živočichové
Měkkýši
Pavoukovci
Korýši
Hmyz  Nový obsah
Obojživelníci
Plazi
Ptáci


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence