Biologie (přírodopis, přírodověda)

UHM
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UHM)
Ukázat QR kód

umime.to/UHM


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav  
Zobrazit vysvětlení tématu
Astrobiologie
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Buněčný cyklus, dělení buněk  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mikrobiologie: mix
Genetika
Dědičnost a rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit vysvětlení tématu
Projevy a dědičnost znaků, křížení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Les obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby a rostliny v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Les: mix
Louka, pastvina  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pole  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podnebné pásy a biomy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby: mix
Lišejníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní režim rostlin
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mechorosty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plavuně, kapradiny a přesličky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Živočichové obecně
Skupiny živočichů, stavba těla
Chování živočichů
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ploštěnci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlístice  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mlži, hlavonožci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stonožkovci
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Čím se živí bezobratlí
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Paryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plazi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Kde žijí savci Česka
Člověk
Úvod do biologie člověka, tkáně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kosti v těle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kostra a klouby: mix
Svaly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev  
Zobrazit vysvětlení tématu
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kůže  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hormonální soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava
Nervová soustava obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Součásti nervové soustavy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava: mix
Smysly
Zrak  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sluch a další smysly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pohlavní soustava ženy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pohlavní soustava muže a ženy: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví  
Zobrazit vysvětlení tématu
První pomoc: mix
Krizové situace, mimořádné události
Životní styl
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Způsoby stravování, výživové doplňky
Výběr a úprava potravin, stravování
Údaje na obalech potravin
Onemocnění spojená s výživou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výživa a metabolizmus: mix
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Onemocnění obecně, prevence
Lékárnička
Infekční onemocnění
Civilizační a genetické choroby
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Dospívání a reprodukční zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Řízení jednotlivých emocí
Regulace strachu
Regulace vzteku
Regulace smutku
Emoční reakce a obrany
Obrany proti emocím
Kognitivní omyly
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Živá a neživá příroda, ekosystémy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ekologie jako věda, ekosystémy: pokročilejší souvislosti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Potravní řetězce a vztahy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Koloběhy látek v přírodě  
Zobrazit vysvětlení tématu
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Podmínky života: neživá příroda
Abiotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Biotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Znečištění ovzduší  
Zobrazit vysvětlení tématu
Klimatická změna
Klimatický systém a jeho vývoj  
Zobrazit vysvětlení tématu
Skleníkové plyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Důsledky změn klimatu, adaptace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednání o změnách klimatu, výzkum  
Zobrazit vysvětlení tématu
Klimatická změna: mix
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Stavba Země  
Zobrazit vysvětlení tématu
Minerály a horniny
Vlastnosti minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Usazené horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyvřelé horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přeměněné horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Půdy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologická období  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologická stavba Česka  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologie: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Genetika
Genetika: mix
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Les: mix
Louka, pastvina  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pole  
Zobrazit vysvětlení tématu
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby: pojmy
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Byliny v lese, keřové patro  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody  
Zobrazit vysvětlení tématu
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště  
Zobrazit vysvětlení tématu
Okrasné a pokojové rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitkové rostliny tropů a subtropů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mlži, hlavonožci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Exotické ryby
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plazi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pěvci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti latinsky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidské tělo: mix
Lidské tělo: pojmy
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Klimatická změna
Klimatická změna: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady
Geologie: mix
Biologická olympiáda 2023/2024
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)
Biologická olympiáda: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Svaly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Nervová soustava
Nervová soustava: mix
Smysly
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologie (neživá příroda)
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Les: mix
Louka, pastvina  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pole  
Zobrazit vysvětlení tématu
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby: pojmy
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Byliny v lese, keřové patro  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody  
Zobrazit vysvětlení tématu
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště  
Zobrazit vysvětlení tématu
Okrasné a pokojové rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitkové rostliny tropů a subtropů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mlži, hlavonožci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Exotické ryby
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plazi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pěvci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kosti latinsky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Svaly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Nervová soustava
Nervová soustava: mix
Smysly
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí
Klimatická změna
Klimatická změna: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Biologická olympiáda 2023/2024
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)
Biologická olympiáda: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Součásti buňky na schématech
Genetika
Projevy a dědičnost znaků, křížení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plavuně, kapradiny a přesličky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové
Živočichové obecně
Skupiny živočichů, stavba těla
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Potravní řetězce a vztahy  
Zobrazit vysvětlení tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši: mix
Bezobratlí: mix
Člověk
Lidské tělo: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Živočichové
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Nervová soustava
Nervová soustava: mix
Smysly
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Rozmnožování člověka: mix

Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz: mix
Obratlovci
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plazi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Ptáci: mix
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Řízení jednotlivých emocí
Regulace strachu
Regulace vzteku
Zvládání životních nároků
Organizace a sebekontrola
Prioritizace úkolů
Stanovování cílů
Řízení času


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Genetika
Genetika: mix
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové v lese  
Zobrazit vysvětlení tématu
Les: mix
Louka, pastvina  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pole  
Zobrazit vysvětlení tématu
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Houby: pojmy
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Byliny v lese, keřové patro  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody  
Zobrazit vysvětlení tématu
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště  
Zobrazit vysvětlení tématu
Okrasné a pokojové rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitkové rostliny tropů a subtropů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Masožravé rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Měkkýši
Měkkýši obecně, plži  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mlži, hlavonožci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Exotické ryby
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plazi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pěvci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Savci
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kosti latinsky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Svaly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Nervová soustava
Nervová soustava: mix
Smysly
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lidské tělo: pojmy
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnější geologické děje: příklady
Geologie: mix
Biologická olympiáda 2023/2024
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)
Biologická olympiáda: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit vysvětlení tématu


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Buňka obecně

Prvoci, protisté

Kostra obecně

Svaly

Původ a vývoj člověka

Grafy nálady v čase

Vývoj emocí ve skupině

Zpracování viny

Zpracování studu

Zpracování zranění

Obrany proti emocím

Asertivita

Vztahy s rodiči

Vztahy s vrstevníky

Vztahy s prarodiči

Vztahy ve školePříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit vysvětlení tématu
Genetika
Dědičnost a rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nukleové kyseliny, proteosyntéza  
Zobrazit vysvětlení tématu
Typy znaků, dědičné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Praktické využití genetiky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Genetika: mix
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lišejníky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit vysvětlení tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit vysvětlení tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit vysvětlení tématu
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit vysvětlení tématu
Byliny v lese, keřové patro  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody  
Zobrazit vysvětlení tématu
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště  
Zobrazit vysvětlení tématu
Okrasné a pokojové rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitkové rostliny tropů a subtropů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Růžovité, bobovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další  
Zobrazit vysvětlení tématu
Pěvci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci: mix
Savci
Šelmy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit vysvětlení tématu
Savci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Srdce, cévy, krevní oběh  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oběhová soustava: mix
Dýchací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Trávicí soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vylučovací soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kůže  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hormonální soustava  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava
Nervová soustava obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Součásti nervové soustavy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nervová soustava: mix
Smysly
Zrak  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sluch a další smysly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Smysly: mix
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix  
Zobrazit vysvětlení tématu
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Rozmnožování člověka: mix
Lidské tělo: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Úvod do ekologie: mix
Vztahy s neživou přírodou
Abiotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Biotické faktory  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Usazené horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologické děje
Vnější geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vnitřní geologické děje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Geologická období  
Zobrazit vysvětlení tématu


Poznávání zvuků

Zazní zvuková nahrávka a úkolem je vybrat správné slovo z nabídky.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata  
Zobrazit vysvětlení tématu
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Hlasy ptáků


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Kroužkovci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Korýši  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmyz
Hmyz obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obratlovci
Paryby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Obojživelníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Ptáci
Ptáci obecně  
Zobrazit vysvětlení tématu
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Svaly  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Porozumění emocím
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Vlastnosti minerálů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyvřelé horniny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Půdy  
Zobrazit vysvětlení tématu


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Rostliny
           Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
                Listnaté stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
           Krytosemenné rostliny – čeledi
                Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Živočichové
           Obratlovci
                Paprskoploutvé ryby
1
2
3
4
5
Spustit
                Plazi
1
2
3
Spustit
                Ptáci
                     Ptáci: mix
1
2
3
4
5
Spustit
                Savci
                     Savci: mix
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence