Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Lišejníky   
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Živočichové
Žahavci   
Ploštěnci   
Hlístice   
Měkkýši   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Obojživelníci   
Plazi   
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci   
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Živočichové: zajímavosti
Čím se živí bezobratlí
Čím se živí exotičtí plazi
Čím se živí exotičtí ptáci
Čím se živí exotické ryby a paryby
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí naše ryby
Čím se živí naši ptáci
Čím se živí naši savci
Kde žijí naši savci
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava
Krev   
Srdce, cévy, krevní oběh   
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Výživa a metabolismus   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Lidské tělo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdraví
Životní styl
Výživa
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Krizové situace, mimořádné události
První pomoc
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhů
Ovzduší a klima
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie
Stavba Země   
Horniny a minerály   
Minerály a jejich vlastnosti
Systém a příklady minerálů
Usazené horniny
Vyvřelé horniny
Přeměněné horniny
Horniny: mix
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Půdy   
Vznik a vývoj života na Zemi   
Geologická stavba Česka   
Geologie: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Jedlé, nejedlé a jedovaté houby
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Měkkýši   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Paryby   
Ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Lidské tělo: mix
Geologie
Horniny a minerály   
Vnější geologické děje
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Geologie
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Měkkýši   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Paryby   
Ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Ptačí siluety
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Geologie
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje   
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Rostliny
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   
Živočichové
Části těla živočichů  Nový obsah
Ekologie
Úvod do ekologie, potravní řetězce  Nový obsah   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Bakteriální a virová onemocnění
Živočichové
Měkkýši   
Bezobratlí: mix
Člověk
Lidské tělo: mix
Geologie
Horniny a minerály   
Horniny: mix


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Živočichové
Živočichové: zajímavosti
Váhy zvířat
Člověk
Kostra   
Cévní soustava
Srdce, cévy, krevní oběh   
Trávicí soustava   
Nervová soustava   
Smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   

Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Biologie
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Živočichové
Měkkýši   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz: mix
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Ptáci: mix


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Měkkýši   
Pavoukovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Bezobratlí: mix
Paryby   
Ryby   
Exotické ryby
Obojživelníci   
Plazi   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Stopy savců
Exotičtí savci
Zvířata na statku
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Geologie
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje   
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Původ a vývoj člověkaPříběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Viry   
Bakterie   
Prvoci   
Prvoci
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Skupiny a zástupci hub   
Lišejníky   
Rostliny
Stavba a funkce těla rostlin, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Žahavci   
Měkkýši   
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Ryby   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další   
Pěvci   
Ptáci: mix
Savci
Šelmy   
Hlodavci a zajícovci   
Sudokopytníci, kytovci   
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti   
Savci: mix
Člověk
Kostra   
Cévní soustava
Srdce, cévy, krevní oběh   
Lymfatická soustava a imunita   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Kůže   
Žlázy s vnitřním vyměšováním   
Nervová soustava   
Smysly
Zrak   
Sluch a další smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   
Genetika
Dědičnost a rozmnožování, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy   
Typy znaků, dědičné choroby
Praktické využití genetiky
Genetika: mix
Ekologie
Úvod do ekologie, potravní řetězce   
Abiotické faktory
Biotické faktory
Ekologie: mix
Geologie
Horniny a minerály
Systém a příklady minerálů
Usazené horniny
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Vznik a vývoj života na Zemi   


Poznávání zvuků

Zazní zvuk a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Biologie
Živočichové
Ptáci
Hlasy ptáků
Zvířata na statku

Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Rostliny
Řasy   
Živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz   
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci   
Člověk
Svalstvo   
Geologie
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Půdy   


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Rostliny
           Krytosemenné rostliny – čeledi
                Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
                Listnaté stromy a keře
1
2
3
4
5
Spustit
      Živočichové
           Ryby
1
2
3
4
5
Spustit
           Plazi Spustit
           Ptáci
1
2
3
4
5
Spustit
           Savci
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence