Biologie


« Na přehled témat
Podtémata
Neživá příroda
Obecná biologie a mikrobiologie
Houby a lišejníky
Rostliny Více 
Živočichové
Člověk
Zdraví
Genetika
Ekologie
Ochrana životního prostředí

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Rostliny
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Nahosemenné rostliny   


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje   
Vnitřní geologické děje   
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Neživá příroda
Vnější geologické děje   
Vnější geologické děje: příklady
Vnitřní geologické děje   
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka   
Buňka – pojmy
Bakterie, viry
Bakteriální a virová onemocnění
Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité   
Růžovité, bobovité   
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště   
Okrasné a pokojové rostliny   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Užitkové rostliny tropů a subtropů
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Měkkýši   
Pavoukovci
Korýši
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou
Hmyz s proměnou dokonalou
Bezobratlí: mix
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, šplhavci a další
Pěvci
Exotičtí ptáci
Savci
Stopy savců
Exotičtí savci
Člověk
Kostra   
Svalstvo   
Cévní soustava   
Dýchací soustava   
Trávicí soustava   
Vylučovací soustava   
Nervová soustava   
Smysly   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy