Jednotky a veličiny

Převody jednotek

Jednotky s předponami

Jednotky s exponenty

Jednotky délky: pokročilé

Jednotky délky: exotické

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Jednotky hmotnosti: exotické

Jednotky času: pokročilé

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: pokročilé

Jednotky úhlové: pokročilé

Jednotky látkového množství

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky pokročilé

Jednotky exotické

Zápis čísel

Vyjadřování veličin

Řecká abeceda

Mechanika

Kinematika (popis pohybu)

Zrychlení

Dráha zrychleného pohybu

Vrhy a pády

Pohyb po kružnici

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Newtonův gravitační zákon

Tíha a tíhová síla

Hybnost

Moment síly

Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie

Účinnost a příkon

Hydrostatický tlak: důsledky

Archimédův zákon

Atmosférický tlak

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Vlnění: pojmy

Kmitání, vlnění, oscilace

Elektřina a magnetismus

Odpor vodiče

Vodiče a izolanty

Ohmův zákon pro část obvodu

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Elektrické obvody: značení

Rezistory

Kondenzátory

Elektrické obvody: mix

Elektrostatika

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence