Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Zápis čísel
Síly
Typy sil
Skládání sil
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Pohyb těles
Pohyb po kružnici
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Hybnost
Mechanika
Kmitání, vlnění, oscilace
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Termodynamika
Děje v ideálních plynech
Elektřina
Elektrostatika
Kondenzátory
Rezistory
Optika
Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Tělesa a látky
Skupenství
Přeměny skupenství
Vesmír
Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina
Elektrické obvody
Vesmír
Vesmír: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina
Elektrické obvody


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Vyjadřování veličin  Nový obsah   
Mechanika
Vrhy a pády


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Mechanika
Páky a kladky
Kinematika


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kmitání pro ZŠ

Kmitání pro SŠ

Kinematika

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů IINAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence