Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řády jednotek
Jednotky s předponami
Jednotky s exponenty
Jednotky délky
Jednotky délky: základní
Jednotky délky: pokročilé
Jednotky délky: exotické
Jednotky hmotnosti
Jednotky hmotnosti: základní
Jednotky hmotnosti: pokročilé
Jednotky hmotnosti: exotické
Jednotky času
Jednotky času: základní
Jednotky času: pokročilé
Jednotky času: záludnosti
Jednotky plochy
Jednotky plochy: základní
Jednotky objemu
Jednotky objemu: základní
Jednotky rychlosti
Jednotky hustoty
Jednotky teploty
Jednotky teploty: základní
Jednotky teploty: pokročilé
Jednotky úhlové
Jednotky úhlové: základní
Jednotky úhlové: pokročilé
Jednotky látkového množství
Jednotky v mechanice
Jednoky v elektromagnetismu
Jednotky v elektromagnetismu: základní
Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé
Jednotky: mix
Opakování všech jednotek
Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...
Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...
Jednotky základní
Jednotky pokročilé
Jednotky exotické
Zápis čísel
Stavba a vlastnosti látek
Tělesa a látky
Hustota
Skupenství
Přeměny skupenství
Magnetismus
Vzájemné působení magnetů
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
Termodynamická rovnováha a teplota
Děje v ideálních plynech   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas   
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
Zrychlení   
Dráha zrychleného pohybu
Grafy pohybu
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Typy sil
Skládání sil   
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti   
Zákon síly   
Zákon akce a reakce   
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření   
Smykové tření a třecí síla   
Hybnost
Moment síly   
Otáčivé účinky síly
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Účinnost a příkon
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Hydrostatický tlak: základy   
Hydrostatický tlak: důsledky
Archimédův zákon
Atmosférický tlak   
Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou
Tlak a tlaková síla   
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Odpor vodiče
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
Elektrické obvody
Rezistory   
Kondenzátory
Elektrostatika
Magnetismus
Vzájemné působení magnetů
Optika
Vlnové vlastnosti světla
Světlo: základy
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Vesmír
Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Elektrické obvody: značení
Vesmír
Vesmír: mix


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Elektrické obvody: mix


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Vyjadřování veličin   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Fyzika
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Vesmír
Vesmír: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Stavba a vlastnosti látek
Tělesa a látky
Hustota
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Rychlost, dráha, čas   
Zrychlení   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření a třecí síla   
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla   
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kinematika (popis pohybu)

Archimédův zákon

Kmitání pro ZŠ

Kmitání pro SŠ

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů IIPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Fyzika
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Mechanika kapalin a plynů
Archimédův zákon


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence