Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
Vrcholný středověk
Život ve středověku
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný novověk (český)
Předbělohorská doba
České stavovské povstání
Doba předbělohorská
Pobělohorské období
Třicetiletá válka a rekatolizace
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Třicetiletá válka a rekatolizace
Anglická revoluce
Vznik USA
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (české)
Čechy v 19. století
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Rusko a Polsko v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Průmyslová revoluce
Občanská válka v USA
20. století
První polovina 20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá polovina 20. století
Poválečný vývoj ve světě
Dekolonizace
Izrael a Palestina


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
První polovina 20. století
Osobnosti první republiky (kultura)
Druhá polovina 20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Umění
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
První polovina 20. století
Osobnosti první republiky (kultura)
Druhá polovina 20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Dějepis
20. století
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Nejvýznamnější události
České dějiny
Vývoj českého státu

Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
První polovina 20. století
Osobnosti první republiky (kultura)
Druhá polovina 20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Starověký Řím

Středověk (český)

Zámořské objevy

Říše Inků, Aztéků a Mayů

První světová válka

První světová válka: testy

Příběh československých legionářů

Poválečný vývoj ve světěPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Karel IV.
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný novověk (český)
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk (obecné dějiny)
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
20. století
První polovina 20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Svět po druhé světové válce
Druhá polovina 20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích


Křížovky

Poznejte, co je na obrázku, vyplňte křížovku a odhalte tajenku.


Osobnosti

Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Dějepis
20. století
První polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence