Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Pozdní středověk
Lucemburkové
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný novověk (český)
Předbělohorská doba
České stavovské povstání
Vláda Marie Terezie a Josefa II
Doba předbělohorská
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Vznik USA
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století (obecné dějiny)
Rusko a Polsko
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce
Občanská válka v USA
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Poválečný vývoj ve světě
Druhá světová válka
Dekolonizace
Druhá polovina 20. století
Izrael a Palestina


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Dějepis
Průřezy
Vývoj českého státu
20. století
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Nejvýznamnější události
České dějiny

Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Starověký Řím

Středověk (český)

Raný novověk (obecné dějiny)

Příběh československých legionářů

První světová válka

První světová válka: testy

Poválečný vývoj ve světěPříběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy
Pozdní středověk
Stoletá válka
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy
Raný novověk (obecné dějiny)
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích


Křížovky

Poznejte, co je na obrázku, vyplňte křížovku a odhalte tajenku.


Osobnosti

Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Dějepis
20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence