Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk (český)
Raný středověk
Přemyslovská knížata  Nový obsah
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk  Nový obsah
Raný novověk (obecné dějiny)
Zámořské objevy
Vznik USA  Nový obsah
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války  Nový obsah
19. století (obecné dějiny)
Asie
Evropa po roce 1848
Průmyslová revoluce  Nový obsah
Občanská válka v USA  Nový obsah
20. století
První světová válka  Nový obsah
Vznik Československa  Nový obsah
Poválečný vývoj ve světě
Druhá světová válka  Nový obsah
Dekolonizace  Nový obsah
Druhá polovina 20. století
Izrael a Palestina  Nový obsah


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Dějepis
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Vývoj socialismu v ČSR
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Osobnosti první republiky (kultura)
Umění
Barokní architektura
Gotická architektura
Prvky architektury
Renesanční architektura
Gotika
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Dějepis
20. století
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Nejvýznamnější události
České dějiny

Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Středověk (český)
Raný středověk
První státy
Přemyslovská knížata
Vrcholný středověk
Nástup Lucemburků
Pozdní středověk
Husitské války
Středověk (obecné dějiny)
Raný středověk
První státy
Raný novověk (český)
Tereziánské a josefínské reformy
20. století
První světová válka
Vznik Československa
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo po druhé světové válce
Vývoj socialismu v ČSR
Padesátá a šedesátá léta
Období normalizace
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Dějepis
20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence