Dějepis (Historie)

UJE
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UJE)
Ukázat QR kód

umime.to/UJE


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk a starověk
Pravěk
Pravěk obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Periodizace pravěku
Doba kamenná  
Zobrazit souhrn tématu
Paleolit a mezolit
Neolit a eneolit
Doba kamenná: mix
Doba bronzová a železná  
Zobrazit souhrn tématu
Starověk
První civilizace
Starověký Egypt
Starověká Čína a Indie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk
První státy na českém území  
Zobrazit souhrn tématu
Přemyslovská knížata  
Zobrazit souhrn tématu
Raný středověk: mix
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Vláda Karla IV.
Život ve středověku
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Jiří z Poděbrad a Jagellonci
Východní Evropa a vpády Osmanů
Raný novověk
Raný novověk v českých zemích
České stavovské povstání
Třicetiletá válka
Doba předbělohorská
Doba pobělohorská
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Barokní sloh
Náboženská reformace
Třicetiletá válka a rekatolizace
Vývoj po třicetileté válce
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku
Zámořské objevy
Vznik USA
19. století
České země v 19. století
Čechy v 19. století
Národní obrození
Revoluce 1848 v Českých zemích
Evropa v 19. století
Rusko a Polsko v 19. století
Vývoj v Evropě po roce 1848
Průmyslová revoluce
19. století ve světě
USA v 19. století
Občanská válka v USA
Asie v 19. století
20. století
Světové války
První světová válka
Svět po první světové válce
Nacismus a fašismus
Holocaust
Druhá světová válka
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Protektorát
Československo po druhé světové válce  
Zobrazit souhrn tématu
Padesátá a šedesátá léta v ČSR
Sametová revoluce a vývoj po ní
Soudobé dějiny
Dekolonizace
Latinská Amerika
Izrael a Palestina
Asie v 20. století
SSSR
Pád železné opony
Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí
Umění
Románský sloh
Gotický sloh
Gotická architektura
Renesanční sloh
Barokní sloh
Průřez historií
Dějiny Afriky
Starověký Egypt
Dějepisné pojmy a jejich význam
Století a tisíciletí  
Zobrazit souhrn tématu
Archeologie


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Dějepis
Pravěk a starověk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
20. století
Československo
Osobnosti ČSR
Osobnosti první republiky (kultura)
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Umění
Románský sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty
Dějepisné pojmy a jejich význam
Pomocné vědy historické
Světová náboženství
Formy vlády
Dějiny každodennosti


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Dějepis
Pravěk a starověk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Raný novověk
Raný novověk v Evropě
Barokní sloh
20. století
Československo
Osobnosti ČSR
Osobnosti první republiky (kultura)
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Umění
Umění: obecné
Prvky architektury
Románský sloh
Gotický sloh
Gotická architektura
Renesanční sloh
Barokní sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty
Dějepisné pojmy a jejich význam
Pomocné vědy historické
Světová náboženství
Formy vlády
Dějiny každodennosti


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Dějepis
Středověk
Raný středověk
Přemyslovská knížata  
Zobrazit souhrn tématu


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Dějepis
Středověk
Raný středověk
Přemyslovská knížata  
Zobrazit souhrn tématu
20. století
Průřez historií
Vynálezy
Osobnosti
Nejvýznamnější události
České dějiny
Vývoj českého státu
Čeští panovníci

Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Dějepis
Pravěk a starověk
Starověk
Starověké Řecko
Starověký Řím
Raný novověk
Raný novověk v Evropě
Barokní sloh
20. století
Československo
Osobnosti ČSR
Osobnosti první republiky (kultura)
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Umění
Umění: obecné
Románský sloh
Gotický sloh
Gotická architektura
Renesanční sloh
Renesanční architektura
Barokní sloh
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Doba kamenná

Doba bronzová a železná

První civilizace

Starověký Egypt

Staroorientální despocie

Starověká Čína a Indie

Starověký Řím

Středověk

Zámořské objevy

Říše Inků, Aztéků a Mayů

První světová válka

První světová válka: testy

Svět po první světové válce

Příběh československých legionářů

Starověký EgyptPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Dějepis
Pravěk a starověk
Pravěk
Pravěk obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk
První státy na českém území  
Zobrazit souhrn tématu
Přemyslovská knížata  
Zobrazit souhrn tématu
První státy v Evropě
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Nástup Lucemburků
Vláda Karla IV.
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk
Raný novověk v českých zemích
Vláda Marie Terezie a Josefa II.
Raný novověk v Evropě
Anglická revoluce
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
19. století
Evropa v 19. století
Revoluce 1848
20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Svět po druhé světové válce
Československo
Vznik Československa
Československo po druhé světové válce  
Zobrazit souhrn tématu
Padesátá a šedesátá léta v ČSR
Období normalizace
Osobnosti ČSR
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích
Dějiny Afriky
Dějiny Namibie
Dějiny Madagaskaru
Dějiny Jihoafrické republiky
Dějiny Rwandy
Dějiny Zimbabwe
Dějiny Angoly
Dějiny Mosambiku


Křížovky

Poznejte, co je na obrázku, vyplňte křížovku a odhalte tajenku.


Osobnosti

Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Dějepis
20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence