Chemie

UJL
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/UJL)
Ukázat QR kód

umime.to/UJL


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Chemie
Obecná chemie
Látky a částice
Vlastnosti látek, skupenství  
Zobrazit vysvětlení tématu
Směsi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Atom, prvky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Radioaktivita  
Zobrazit vysvětlení tématu
Elektronová konfigurace, kvantová čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemická vazba, molekuly, ionty  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky, molekuly a počet částic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Vyčíslování chemických rovnic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Redoxní reakce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické reakce: mix
Elektrochemie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyselost a zásaditost roztoků, pH  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látková koncentrace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmotnostní zlomek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty z chemických vzorců  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické výpočty: mix
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Významné nekovy: dusík, síra, fosfor, uhlík
Prvky podle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
13. skupina
14. skupina
Pniktogeny (15. skupina)
Chalkogeny (16. skupina)
Halogeny, vzácné plyny (17. a 18. skupina)
Anorganické sloučeniny
Halogenidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Organická chemie
Organická chemie obecně
Úvod do organické chemie  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)  
Zobrazit vysvětlení tématu
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aldehydy, ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Deriváty uhlovodíků: mix
Biochemie
Přírodní látky
Lipidy
Sacharidy
Proteiny
Enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Skupiny přírodních látek: mix
Reakce v živých organizmech
Fotosyntéza
Buněčné dýchání, kvašení
Reakce v živých organizmech: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Bezpečnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Laboratorní vybavení
Chemie v běžném životě
Kuchyně, potravinářství
Léky a léčiva
Pohonné hmoty, doprava
Plasty


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Chemie
Obecná chemie
Látky a částice
Elektronová konfigurace, kvantová čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky, molekuly a počet částic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Příklady iontů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky podle popisu
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganické sloučeniny
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sulfidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit vysvětlení tématu
Karboxylové kyseliny
Deriváty uhlovodíků: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Chemie
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce  
Zobrazit vysvětlení tématu
s-prvky
p-prvky
d-prvky


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Chemie
Obecná chemie
Látky a částice
Elektronová konfigurace, kvantová čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Příklady iontů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Značky chemických prvků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky podle popisu
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganické sloučeniny
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sulfidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit vysvětlení tématu
Karboxylové kyseliny
Deriváty uhlovodíků: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování chemických rovnic  
Zobrazit vysvětlení tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Chemie
Obecná chemie
Látky a částice
Prvky, molekuly a počet částic  
Zobrazit vysvětlení tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování chemických rovnic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganická chemie
Anorganické sloučeniny
Halogenidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Halogenidy: název na vzorec
Halogenidy: vzorec na název
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oxidy: název na vzorec
Oxidy: vzorec na název
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyseliny a hydroxidy: název na vzorec
Kyseliny a hydroxidy: vzorec na název
Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soli: název na vzorec
Soli: vzorec na název


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Chemie
Obecná chemie
Látky a částice
Elektronová konfigurace, kvantová čísla  
Zobrazit vysvětlení tématu
Příklady iontů  
Zobrazit vysvětlení tématu
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Značky chemických prvků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky podle popisu
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Anorganické sloučeniny
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sulfidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Soli  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit vysvětlení tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit vysvětlení tématu
Karboxylové kyseliny
Deriváty uhlovodíků: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování chemických rovnic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Redoxní reakce  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost  
Zobrazit vysvětlení tématu
Výpočty z chemických rovnic  
Zobrazit vysvětlení tématu
Látková koncentrace  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hmotnostní zlomek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Chemické výpočty: mix


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Sacharidy: experimentyPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Chemie
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Užitné kovy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Prvky podle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Chemie
Obecná chemie
Látky a částice
Směsi  
Zobrazit vysvětlení tématu
Atom, prvky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganická chemie
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, vzduch a voda  
Zobrazit vysvětlení tématu
Anorganické sloučeniny
Oxidy  
Zobrazit vysvětlení tématu
Biochemie
Přírodní látky
Sacharidy
Proteiny


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence