Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Bezpečnost
Obecná chemie
Vlastnosti látek, skupenství
Atom, prvky, periodická soustava prvků
Chemická vazba, molekuly, ionty
Prvky, molekuly a počet částic
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí
Vyčíslování rovnic
Redoxní reakce
Základní chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost
Látková koncentrace
Hmotnostní zlomek
Anorganická chemie
Vzácné plyny, halogeny
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Organická chemie
Úvod do organické chemie
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)
Uhlovodíky
Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly
Aldehydy a ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Plasty
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Chemie v běžném životě
Kuchyně, potravinářství
Léky a léčiva


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
Elektronová konfigurace
Chemická vazba, molekuly, ionty
Prvky, molekuly a počet částic
Příklady iontů
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Prvky podle popisu
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Chemie
Periodická soustava prvků
Orientace v periodické tabulce
s-prvky
p-prvky
d-prvky

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
Elektronová konfigurace
Chemická vazba, molekuly, ionty
Příklady iontů
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Prvky podle popisu
Orientace v periodické tabulce
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků: mix
Názvosloví
Triviální názvy


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Chemie
Obecná chemie
Chemická vazba, molekuly, ionty
Prvky, molekuly a počet částic


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Chemie
Anorganická chemie
Halogenidy
Halogenidy: název na vzorec
Halogenidy: vzorec na název
Oxidy
Oxidy: název na vzorec
Oxidy: vzorec na název
Kyseliny a hydroxidy
Kyseliny a hydroxidy: vzorec na název
Kyseliny a hydroxidy: název na vzorec


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
Elektronová konfigurace
Chemická vazba, molekuly, ionty
Příklady iontů
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Prvky podle popisu
Orientace v periodické tabulce
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic
Redoxní reakce


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Sacharidy: experimentyPříběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Chemie
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Další kovy


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Chemie
Obecná chemie
Směsi
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Oxidy
Biochemie
Sacharidy
Proteiny a enzymy


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence