Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Chemie
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Bezpečnost   
Laboratorní vybavení
Obecná chemie
Vlastnosti látek, skupenství   
Atom, prvky   
Radioaktivita   
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Chemická vazba, molekuly, ionty   
Prvky, molekuly a počet částic   
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí   
Vyčíslování rovnic   
Redoxní reakce   
Chemické reakce: mix
Elektrochemie   
Kyselost a zásaditost roztoků, pH   
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce   
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Výpočty z chemických vzorců   
Chemické výpočty: mix
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Vzácné plyny, halogeny
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné (a další) kovy
Přechodné kovy 3.–7. skupiny
Přechodné kovy 8.–12. skupiny
Přechodné kovy: mix
Halogenidy   
Oxidy   
Kyseliny a hydroxidy   
Kyselost a zásaditost roztoků, pH   
Organická chemie
Úvod do organické chemie   
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)   
Reakce v organické chemii, indukční a mezomerní efekt   
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny   
Aromatické uhlovodíky   
Uhlovodíky: mix
Pohonné hmoty
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků
Alkoholy, fenoly, ethery
Aldehydy, ketony
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselin
Deriváty uhlovodíků: mix
Plasty
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky
Fotosyntéza
Buněčné dýchání, kvašení
Reakce v živých organizmech: mix
Chemie v běžném životě
Kuchyně, potravinářství
Léky a léčiva


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Chemie
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Prvky, molekuly a počet částic   
Příklady iontů   
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
Prvky podle popisu
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy   
Oxidy   
Sulfidy   
Kyseliny a hydroxidy   
Soli   
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Chemie
Periodická tabulka prvků
Orientace v periodické tabulce   
s-prvky
p-prvky
d-prvky

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Chemie
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Příklady iontů   
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
Prvky podle popisu
Orientace v periodické tabulce   
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy   
Oxidy   
Sulfidy   
Kyseliny a hydroxidy   
Soli   
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků: mix
Názvosloví
Triviální názvy


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Chemie
Obecná chemie
Prvky, molekuly a počet částic   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Chemie
Anorganická chemie
Halogenidy   
Halogenidy: název na vzorec
Halogenidy: vzorec na název
Oxidy   
Oxidy: název na vzorec
Oxidy: vzorec na název
Kyseliny a hydroxidy   
Kyseliny a hydroxidy: název na vzorec
Kyseliny a hydroxidy: vzorec na název


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Chemie
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Obecná chemie
Elektronová konfigurace, kvantová čísla   
Příklady iontů   
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
Prvky podle popisu
Orientace v periodické tabulce   
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy   
Oxidy   
Sulfidy   
Kyseliny a hydroxidy   
Soli   
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic   
Redoxní reakce   
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost   
Výpočty z chemických rovnic   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Chemické výpočty: mix


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Sacharidy: experimentyPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Chemie
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix
Přechodné (a další) kovy
Přechodné a další kovy: mix


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Chemie
Obecná chemie
Směsi   
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Oxidy   
Biochemie
Sacharidy
Proteiny a enzymy


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence