Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Chemie
Periodická soustava prvků
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků: mix
Názvosloví
Triviální názvy


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků: mix


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Bezpečnost
Obecná chemie
Vlastnosti látek, skupenství  Nový obsah
Atom, prvky, periodická soustava prvků
Chemická vazba, molekuly, ionty
Příklady iontů
Kationty
Anionty
Chemické reakce
Úvod do chemických reakcí
Vyčíslování rovnic
Periodická soustava prvků
Elektronová konfigurace
Anorganická chemie
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Kyselost a zásaditost roztoků, pH
Organická chemie
Úvod do organické chemie  Nový obsah
Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)  Nový obsah
Uhlovodíky  Nový obsah
Pohonné hmoty, doprava a životní prostředí  Nový obsah
Plasty
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy
Nukleové kyseliny
Vitaminy
Alkaloidy a návykové látky


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Chemie
Úvod do chemie, bezpečnost
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chemie
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Chemie
Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic
Určování oxidovaných a redukovaných prvků


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Sacharidy: experimentyPříběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Chemie
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Další kovy  Nový obsah


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Chemie
Obecná chemie
Směsi
Anorganická chemie
Oxidy
Biochemie
Sacharidy
Proteiny a enzymy


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Chemie
Anorganická chemie
Oxidy


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence