Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Chemie
Prvky
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Chemie
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Prvky
Značky chemických prvků
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Anorganická chemie
Oxidy


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Chemie
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Názvosloví
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Anorganická chemie
Oxidy


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Chemie
Prvky
Značky chemických prvků
Elektronová konfigurace
Názvosloví
Triviální názvy
Triviální názvy
Organická chemie
Plasty  Nový obsah
Anorganická chemie
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin
Halogenidy  Nový obsah
Halogenidy: názvosloví
Oxidy  Nový obsah
Oxidy: Názvosloví
Ionty
Kationty
Anionty
Binární sloučeniny
Sulfidy
Kyseliny a soli
Názvosloví kyselin
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Názvosloví solí
Soli kyselin s obrázky
Biochemie
Lipidy
Sacharidy
Reakce v živých organizmech: dýchání, fotosyntéza, kvašení
Proteiny a enzymy  Nový obsah
Nukleové kyseliny
Vitaminy  Nový obsah
Alkaloidy a návykové látky  Nový obsah


Poznávačka

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Chemie
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
Prvky
Periodická tabulka: mix
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Názvosloví
Organická chemie
Uhlovodíky
Deriváty uhlovodíků
Anorganická chemie
Oxidy  Nový obsah


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Chemie
Prvky
Značky chemických prvků
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic
Určování oxidovaných a redukovaných prvků


Příběhy

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Chemie
Anorganická chemie
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemin


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Chemie
Anorganická chemie
Oxidy  Nový obsah
Biochemie
Sacharidy  Nový obsah
Proteiny a enzymy  Nový obsah


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Chemie
Anorganická chemie
Oxidy  Nový obsah


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence