';

Názvosloví


« Chemie

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaPexesoVpisování

Podtémata

Značky chemických prvků
Elektronová konfigurace
Binární sloučeniny
              Oxidy
              Sulfidy
              Halogenidy
Kyseliny a soli
              Kyseliny
              Soli kyselin

Rozhodovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení znalostí. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Názvosloví
Značky chemických prvků
Elektronová konfigurace  Nový obsah
Binární sloučeniny
Oxidy
Sulfidy
Halogenidy
Kyseliny a soli
Kyseliny
Kyseliny ve 3D
Kyseliny s obrázky
Soli kyselin
Soli kyselin s obrázky

Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Názvosloví
Značky chemických prvků

Vpisování

Cvičení, ve kterém zapisujete odpověď na klávesnici.

Názvosloví
Značky chemických prvků  Nový obsah

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM