Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Fakta:

Třída / ročník:   Vše6.7.8.9.

Zeměpis: ČR administrativní dělení

ČR kraje

ČR kraje

ČR kraje

ČR okresy

ČR okresy