Biologie: Neživá příroda

Stavba Země

Stavba Země

Na Zemi větší plochu zabírá…

kontinentální kůraoceánská kůra

Horniny a minerály

Horniny a minerály

horninyminerály
rozdělují se na magmatické, sedimentární a metamorfovanéčesky se označují jako nerostystejnorodé přírodniny, jejich složení lze vyjádřit chemickým vzorcempatří sem slepenec, pískovec a spraš

Horniny a minerály

tvoří horniny nebo vyplňují dutiny a pukliny v nich

horninyminerály

Minerály a jejich vlastnosti

Minerály a jejich vlastnosti

Tato vlastnost minerálů se značí ρ. Vyjadřuje, jakou hmotnost má určitý objem minerálu. Je to   .

Rozdílná hustota kovu a písku měla význam při   .

Tato vlastnost minerálů se popisuje pomocí Mohsovy stupnice. Jedná se o   .

Schopnost minerálu odlamovat se při mechanickém působení na rovnou lesklou plochu se nazývá   .

štěpnosttvrdosthustotarýžování zlata

Systém a zástupci minerálů

Systém a zástupci minerálů

Uhlík

Uhlík (   ) se v přírodě samostatně vyskytuje ve formě   . Ten má vrstvy atomů uspořádané   , které se od sebe snadno oddělují. Proto se tento minerál používá např. k výrobě   . Dříve se u nás grafit těžil např. v   , nyní se dováží z Číny. Další přírodní formou uhlíku je   , který je z minerálů   . Jeho atomy jsou spojeny   než v případě grafitu. Zásadní místo má ve šperkařství. Diamanty se těží např.   . Méně kvalitní nebo syntetické diamanty se používají   .

Horniny

Horniny

magmatické horninymetamorfované horninysedimentární horniny
bazaltfylittaké se označují jako vyvřelévápenec

Usazené horniny

Usazené horniny

Organogenní usazené horniny – vápenec

Mezi organogenní usazené horniny patří   . Je obvykle   původu. Organogenní vápenec je složen z vápenatých schránek korálnatců, různých prvoků či   . Z hlediska chemického složení je jeho hlavní složkou minerál kalcit –   (CaCO₃). Ve vápencích často vznikají   . Z vápence se vyrábí   . Nejhlubší propast v Česku se nachází právě ve vápenci – je to   u Hranic na Moravě.

Vyvřelé horniny

Vyvřelé horniny

Gabro je oproti žule   .

Gabro obsahuje např. živce, pyroxeny, amfiboly či   .

Gabro   .

prakticky neobsahuje křemenolivíntmavší

Přeměněné horniny

Přeměněné horniny

Co platí o intenzitě přeměny horniny a velikosti krystalů?

čím intenzivnější je přeměna, tím větší krystaly se tvoříčím intenzivnější je přeměna, tím menší krystaly se tvoří

Vnější geologické děje

Vnější geologické děje

Ledovce

Ledovce vznikají tak, že se sníh díky roztávání a tuhnutí změní v tzv.   . Ten se hromadí v prohlubni ve vyšší části pohoří, které se říká   . Z firnu se postupně stává led. Horské ledovce vytvářejí údolí   . Materiálu unášenému ledovcem se říká   . Po roztání ledovce mohou vznikat ledovcová jezera: u nás je ledovcového původu např.   na Šumavě. Ledovcovým jezerům ve slovenských horách se říká   . Pevninské ledovce mohou přesouvat i velké bloky hornin. Ty po roztátí ledovce zůstávají vězet v krajině, kam „nepatří“. Říká se jim   . Pevninský ledovec v poslední době ledové   na naše území.

Vnější geologické děje

ledovcový kotel (kar)
boční moréna
vápencové podloží