Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

Jeden obrázek Dva obrázky Čtyři obrázky Šest obrázků

2. Vyberte si téma

Vybrána třída: 6. (úzký výběr)

Biologie
    Houby a lišejníky
       Skupiny a zástupci hub
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
          Byliny v lese, keřové patro
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
    Živočichové
       Měkkýši
       Hmyz
          Hmyz s proměnou nedokonalou
          Hmyz s proměnou dokonalou
       Ptáci
          Exotičtí ptáci
       Savci
          Savci: mix
          Exotičtí savci
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence