Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

Jeden obrázek Dva obrázky Čtyři obrázky Šest obrázků

2. Vyberte si téma

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)

Biologie
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a keře
          Byliny v lese, keřové patro
          Okrasné a pokojové rostliny
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
          Užitkové rostliny tropů a subtropů
    Živočichové
       Ryby
       Ptáci
          Exotičtí ptáci
       Savci
          Savci: mix
          Exotičtí savci
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Chemie
    Organická chemie
       Uhlovodíky
       Deriváty uhlovodíků: mix
Dějepis
    Starověk
       Starověký Řím
    Umění
       Barokní architektura
       Gotická architektura
       Renesanční architektura
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence