Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

Jeden obrázek Dva obrázky Čtyři obrázky Šest obrázků

2. Vyberte si téma

Vybrána třída: 9. (široký výběr)

Biologie
    Rostliny
       Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
          Okrasné a pokojové rostliny
          Užitkové rostliny tropů a subtropů
    Živočichové
       Ryby
       Ptáci
       Savci
          Savci: mix
          Exotičtí savci
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Chemie
    Organická chemie
       Uhlovodíky
       Deriváty uhlovodíků: mix
Dějepis
    Starověk
       Starověký Řím
    20. století
       Vývoj socialismu v ČSR
          Osobnosti politiky
          Osobnosti kultury
       Osobnosti první republiky (kultura)
    Umění
       Barokní architektura
       Gotická architektura
       Renesanční architektura
       Gotika
       Románský sloh
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence