Aktivní hry

1. Vyberte si rozložení

2. Vyberte si téma

Biologie
    Houby a lišejníky
    Rostliny
       Systém rostlin
          Stromy a keře
          Zelenina
          Ovoce
          Užitkové rostliny
          Koření
          Byliny
    Živočichové
       Měkkýši
       Ryby
       Naši ptáci
       Exotická zvířata: ptáci
       Naši savci
       Exotická zvířata: savci
       O živočiších
Zeměpis
    Svět
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
Chemie
    Názvosloví
       Triviální názvy
          Triviální názvy
       Organická chemie
          Uhlovodíky
          Deriváty uhlovodíků
Dějepis
    Starověk
       Starověké Řecko
       Starověký Řím
    20. století
       Vývoj socialismu v ČSR
          Osobnosti politiky
          Osobnosti kultury
       Osobnosti první republiky (kultura)
    Umění
       Gotika
       Románský sloh
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty

Pravidla

  • Postupně se Vám budou odkrývat obrázky.
  • Zkuste co nejrychleji uhodnout a napsat, co je na obrázku.
  • Ale pozor, soupeři se ve stejný okamžik snaží o totéž.
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat