Přejít na cvičení:
Otázky
Přejít na téma:
Biologie
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
UEB
Sdílet
Zobrazit použité zdroje

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

UEB
umime.to/UEB

umime.to/UEB

Pole

Na polích se pěstují užitkové rostliny (plodiny). Jedná se o umělý ekosystém, růst rostlin vyžaduje vhodné hospodaření (např. orbu, dodávání hnojiv) a potlačování plevelů či škůdců. Nadměrné hnojení či používání látek k hubení škůdců/plevelů negativně ovlivňuje životní prostředí. Zemědělská krajina může být domovem mnohých živočichů, zvláště pokud mají k dispozici rozrůzněné prostředí (např. meze, remízky, vodní plochy aj.).

Příklady polních plodin

 • obilniny:
  • pšenice (a), žito (b) – Jejich obilky se obvykle melou na mouku.
  • ječmen (c) – Ke krmným účelům, případně se z něj získává slad pro výrobu piva.
  • oves (d) – Z obilek se vyrábí ovesné vločky.
  • kukuřice (e) – Může být krmná (určená hospodářským zvířatům). Z obilek lze vyrobit kukuřičné lupínky (cornflakes), popcorn, umlít je na mouku či je konzumovat jako zeleninu.
 • olejniny: slunečnice roční (f), řepka (g) – Z jejich semen se lisuje olej.
pšenice
a – pšenice
žito
b – žito
ječmen
c – ječmen
oves
d – oves
kukuřice
e – kukuřice
slunečnice roční
f – slunečnice roční
řepka
g – řepka
 • luskoviny: hrách setý (h), sója luštinatá (i), čočka kuchyňská (j) – Využívají se jejich semena (luštěniny).
 • pícniny: tolice setá (k) – Slouží ke krmení hospodářských zvířat.
 • okopaniny:
  • lilek brambor (l) – Stonkové hlízy (brambory) se jedí jako příloha.
  • řepa obecná cukrovka (m) – K výrobě kuchyňského cukru (sacharózy).

Len setý (n) lze používat pro získávání vlákna, v Česku se však nyní pěstuje jen pro lisování na olej. Mezi polní plevele patří např. mák vlčí (o) či pýr plazivý (p).

hrách setý
h – hrách setý
sója luštinatá
i – sója luštinatá
čočka kuchyňská
j – čočka kuchyňská
tolice setá
k – tolice setá
lilek brambor
l – lilek brambor
cukrovka
m – cukrovka
len setý
n – len setý
mák vlčí
o – mák vlčí
pýr plazivý
p – pýr plazivý

Živočichové v zemědělské krajině

 • hraboš polní (1) – Drobný hlodavec, škůdce. Pravidelně dochází k jeho přemnožení.
 • bažant obecný (2) – Hrabavý opeřenec s výraznou pohlavní dvojtvárností.
 • zajíc polní (3) – Býložravý savec s dlouhýma ušima (zajišťují dobrý sluch i udržování teploty).
 • káně lesní (4) – Dravec, loví zejména hlodavce.
 • poštolka obecná (5) – Patří mezi sokoly, menší než káně, dokáže se třepotat na místě.
 • koroptev polní (6) – Hrabavý opeřenec, jehož stavy poklesly vlivem změn zemědělské krajiny.
 • skřivan polní (7) – Pták o něco větší než vrabec. Samci létají ve výšce 50–100 m nad poli a zpívají.
 • mandelinka bramborová (8) – Škůdce lilku bramboru.
hraboš polní
1 – hraboš polní
bažant obecný
2 – bažant obecný
zajíc polní
3 – zajíc polní
káně lesní
4 – káně lesní
poštolka obecná
5 – poštolka obecná
koroptev polní
6 – koroptev polní
skřivan polní
7 – skřivan polní
mandelinka bramborová
8 – mandelinka bramborová
Zavřít

Pole (lehké)

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence