Přejít na cvičení:
Otázky
Přejít na téma:
Biologie
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
TA1
Sdílet
Zobrazit použité zdroje

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

TA1
umime.to/TA1

umime.to/TA1

Polní plodiny a plevele

Na polích se pěstují užitkové rostliny. Obvykle je zde přítomen jeden druh takové rostliny (jedná se tedy o monokulturu), někdy se však pěstuje i více druhů najednou (např. v případě krmných směsí). Při pěstování plodin se zvětšuje úrodnost půdy pomocí hnojiv, též se omezuje přítomnost plevelů a škůdců (pomocí herbicidů, respektive pesticidů). Tyto postupy na jednu stranu vedou ke zvětšení výnosů, na stranu druhou mohou (zvláště při neodpovídajícím použití) negativně ovlivňovat životní prostředí. Pole dále mohou být ohrožena např. vodní či větrnou erozí.

Druhy pěstovaných rostlin se obvykle dělí do určitých skupin.

Obilniny

Obilniny patří do čeledi lipnicovitých. Konzumují se jejich škrobnaté obilky (obiloviny), jejich sušená stébla se využívají jako sláma. Mezi obilniny patří:

 • pšenice setá (a) – Základ výživy v Evropě. Má nahé obilky a nelámavé vřeteno klasu, pěstuje se hlavně v nižších polohách, obilky se melou na mouku či krupici.
 • žito seté (b) – Má zelenavé obilky, žitná mouka se užívá k pečení chleba, dále se ze žita vyrábí např. melta.
 • ječmen obecný (c) – Má značně dlouhé osiny a často krátká stébla, k výrobě krup a krupek, sladu pro výrobu piva.
 • oves setý (d) – Květenstvím je lata, k výrobě ovesných vloček.
 • kukuřice setá (e) – Pochází z Ameriky. Pěstuje se jako krmivo pro dobytek, zvláště jižněji též k výrobě mouky, cornflakes či popcornu. Konzumována i jako zelenina.
pšenice setá
a – pšenice setá
žito seté
b – žito seté
ječmen obecný
c – ječmen obecný
oves setý
d – oves setý
kukuřice setá
e – kukuřice setá

Okopaniny

Okopaniny jsou pěstované pro své podzemní části, např. přeměněné kořeny (kořenové bulvy) či stonky (stonkové hlízy). Náleží sem:

 • lilek brambor (f) – Z Ameriky, konzumují se škrobnaté stonkové hlízy.
 • řepa obecnáCukrovka (g) se užívá k výrobě sacharózy (řepného cukru), červená (salátová) řepa má užití jako zelenina.

Luskoviny

Luskoviny náleží do čeledi bobovitých. Jejich semena se označují jako luštěniny. Patří sem:

 • hrách setý (h) – Nejběžnější luštěnina, možné sít a sklízet i několikrát ročně.
 • sója luštinatá (i) – Teplomilná rostlina původem z Asie, její osevní plocha v Česku roste (užívá se hlavně pro krmení skotu).
lilek brambor
f – lilek brambor
cukrovka
g – cukrovka
hrách setý
h – hrách setý
sója luštinatá
i – sója luštinatá

Olejniny, chmel

Olejniny se pěstují kvůli získávání oleje, na ten jsou obvykle bohatá semena. Součástí této skupiny jsou:

 • řepka (j) – Olej se využívá v potravinářství, ale též pro výrobu „biopaliv“.
 • slunečnice roční (k) – Z Ameriky, pro získávání potravinářského oleje.
 • mák setý (l) – Semena se používají při výrobě pečiva (posypy, náplně).

Zvláštní způsob pěstování vyžaduje chmel otáčivý (m). Pěstuje se na chmelnicích, zde jsou obvykle mezi dřevěnými konstrukcemi nataženy kovové dráty, po nichž se chmel (jakožto liána) pne. Chmel je dvoudomý, pěstují se samičí rostliny. Jejich květenství („šištice“) se využívají při výrobě piva.

řepka
j – řepka
slunečnice roční
k – slunečnice roční
mák setý
l – mák setý
chmel otáčivý
m – chmel otáčivý

Pícniny

Jako pícniny se označují rostliny, které se využívají ke krmení hospodářských zvířat. Mohou patřit do různých výše uvedených skupin (např. krmná řepa, kukuřice…). Mezi bobovité rostliny cíleně pěstované jako pícniny např. bob obecný (n), jetel luční (o), jetel inkarnát (p, „růžák“) či tolice setá (vojtěška, q).

bob obecný
n – bob obecný
jetel luční
o – jetel luční
jetel inkarnát
p – jetel inkarnát
tolice setá
q – tolice setá

Plevele

Mezi polní plevele patří např. mák vlčí (r), kokoška pastuší tobolka (s), penízek rolní (t) či merlík bílý (u).

mák vlčí
r – mák vlčí
kokoška pastuší tobolka
s – kokoška pastuší tobolka
penízek rolní
t – penízek rolní
merlík bílý
u – merlík bílý
Zavřít

Polní plodiny a plevele (střední)

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence