Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém.

umime.to/TR9


Stáhnout QR kód

Systém a příklady minerálů

Minerály se rozdělují do skupin podle svého chemického složení. Většinou se jedná o anorganické látky.

Jako samostatné prvky se v přírodě vyskytují například:

 • síra () – žluté barvy a „pekelného“ zápachu, její výskyt bývá spojen se sopečnou činností
 • uhlík () – vyskytuje se ve formě grafitu, který se skládá z atomů ve vrstvách, užívá se např. k výrobě tužek; diamant je nejtvrdší přírodní minerál
 • zlato () – ušlechtilý kov, vyskytuje se např. v křemenných žilách, dříve se získávalo rýžováním, využívá se pro výrobu elektroniky, v klenotnictví či jako hmotná rezerva
 • stříbro () – má využití při výrobě elektroniky, ve šperkařství či při výrobě zrcadel
síra
síra ()
grafit
grafit ()
diamant
diamant ()
zlato
zlato ()
stříbro
stříbro ()

Sulfidy obsahují sulfidový anion (). Patří sem:

 • galenit (sulfid olovnatý) – ruda olova, má šedočerný vryp
 • sfalerit (sulfid zinečnatý) – ruda zinku, má hnědý vryp
 • pyrit (disulfid železnatý) – tvoří mosazně žluté krystaly tvaru krychle
galenit
galenit ()
sfalerit
sfalerit ()
pyrit
pyrit ()

Mezi halogenidy náleží:

 • sůl kamenná = halit (chlorid sodný) – krystalizuje odpařením roztoků (např. mořské vody), využití v kuchyni či např. pro solení silnic
 • fluorit (fluorid vápenatý) – zdroj fluoru, často zbarven příměsemi dozelena či dofialova
halit
halit ()
fluorit
fluorit ()

Oxidy jsou sloučeniny kyslíku (ve formě oxidového aniontu ) s dalšími prvky. Příklady oxidů jsou tyto:

 • křemen (oxid křemičitý) – nejčastější minerál, vyskytuje se ve všech typech hornin; je důležitý např. pro výrobu skla (ve sklářském písku), má mnohé barevné odrůdy (např. bezbarvý křišťál, fialový ametyst, žlutý citrín, hnědá záhněda, růžový růženín), acháty jsou proužkované, střídá se v nich křemen s mikrokrystalickým chalcedonem
 • korund (oxid hlinitý) – vyskytuje se např. jako modrý safír či červený rubín, ze syntetického korundu se vyrábějí např. sklíčka hodinek
 • hematit = krevel (oxid železitý) – ruda železa s červeným vrypem
 • magnetit (oxid železnato-železitý) – má největší obsah železa mezi železnými rudami, má magnetické vlastnosti
obecný křemen
obecný křemen ()
ametyst
ametyst ()
achát
achát
korund – safír
korund – safír ()
korund – rubín
korund – rubín ()
hematit
hematit ()
magnetit
magnetit ()

Mezi uhličitany (karbonáty) patří kalcit (uhličitan vápenatý). Tvoří např. horniny vápenec či mramor, vzniká krystalizací z roztoků či usazováním schránek organizmů. Díky chemickým vlastnostem kalcitu vznikají krasové jevy.

Významným síranem je sádrovec (dihydrát síranu vápenatého), jehož pálením se vyrábí sádra.

Mezi fosforečnany náleží apatit, který je zdrojem fosforu.

kalcit
kalcit ()
sádrovec
sádrovec ()
apatit
apatit

Do skupiny křemičitanů patří například:

 • slídy – světlá (muskovit), tmavá (biotit)
 • živce – obsahují různé množství vápníku (), sodíku (), draslíku (), zvětráváním se tyto prvky uvolňují do prostředí a mohou je využívat např. rostliny
 • granáty – známý je pyrop červené barvy
 • mastek – měkký minerál, prášek z něj se užívá např. jako pudr
 • olivín – zelený, průhledný, ve velké míře se nachází v zemském plášti
 • amfibol, augit – tmavé horninotvorné minerály
světlá slída
světlá slída
tmavá slída
tmavá slída
živec
živec
granáty
granáty
mastek
mastek
olivín
olivín
amfibol
amfibol
augit
augit

Minerály sestávající z organických látek (organolity) nejsou běžné. Dříve se do této skupiny řadil jantar, ztvrdlá pryskyřice.

Zavřít

Systém a příklady minerálů (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence