Týmovka

Procvičujte jako tým

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Biologie
    Naše zvířata
       Naši savci
       Naši ptáci
       Naše ryby
       Naše zvířata: mix
    Exotická zvířata
       Exotická zvířata: savci
       Exotická zvířata: ptáci
       Exotická zvířata: ryby a paryby
       Exotická zvířata: plazi
       Exotická zvířata: mix
    Rostliny
       Stromy a keře
       Zelenina
       Ovoce
       Užitkové rostliny
       Koření
       Byliny
       Rostliny: mix
Zeměpis
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
    Evropa
       Evropa státy
       Evropa města
       Evropa státy vlajky
       Evropa řeky
       Evropa: mix
    Afrika
       Afrika státy
    ČR administrativní dělení
       ČR kraje
       ČR města
       ČR administrativní dělení: mix
    ČR příroda
       ČR řeky
    Mapy
       Turistické mapy
Chemie
    Prvky
       Značky chemických prvků
       Vlastnosti prvků 1. skupiny
       Vlastnosti prvků 2. skupiny
       Elektronová konfigurace
    Názvosloví
       Triviální názvy
          Triviální názvy
    Anorganická chemie
       Ionty
          Kationty
          Anionty
    Binární sloučeniny
       Oxidy
       Sulfidy
       Halogenidy
    Kyseliny a soli
       Názvosloví kyselin
             Kyseliny ve 3D
             Kyseliny s obrázky
       Názvosloví solí
             Soli kyselin s obrázky
Dějepis
    Starověké Řecko
    Středověk
       Raný středověk
       Poslední Přemyslovci
    Moderní dějiny
       Devatenácté století
             Rusko a Polsko
             Asie
             Evropa po roce 1848
       Průmyslová revoluce
       Velká francouzská revoluce
       Dvacáté století
             Druhá polovina 20. století
          První světová válka
          Druhá světová válka
Výchova k občanství
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM