Aktivní závody

Založení nového závodu

Biologie
    Naše zvířata
       Bezobratlí
       Naši savci
       Naši ptáci
       Naše ryby
    Exotická zvířata
       Exotická zvířata: savci
       Exotická zvířata: ptáci
    Rostliny
       Houby
       Stromy a keře
       Zelenina
       Ovoce
       Užitkové rostliny
       Koření
       Byliny
Zeměpis
    Svět
       Svět státy (nejvýznamnější)
             Populace států světa
             Náboženství ve světě
             Zaměstnanost v odvětvích
       Svět státy vlajky
       Svět: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Evropa
       Evropa státy vlajky
    Mapy
       Turistické mapy
Chemie
    Prvky
       Značky chemických prvků
       Vlastnosti prvků 1. skupiny
       Vlastnosti prvků 2. skupiny
       Elektronová konfigurace
    Názvosloví
       Triviální názvy
          Triviální názvy
       Organická chemie
          Uhlovodíky
          Deriváty uhlovodíků
    Anorganická chemie
       Ionty
          Kationty
          Anionty
    Binární sloučeniny
       Oxidy
       Sulfidy
       Halogenidy
    Kyseliny a soli
       Názvosloví kyselin
             Kyseliny ve 3D
             Kyseliny s obrázky
       Názvosloví solí
             Soli kyselin s obrázky
Dějepis
    Starověké Řecko
    Starověký Řím
    Středověk
       Raný středověk
       Poslední Přemyslovci
    Umění
       Gotika
    Moderní dějiny
       Devatenácté století
             Rusko a Polsko
             Asie
             Evropa po roce 1848
       Průmyslová revoluce
       Velká francouzská revoluce
       Dvacáté století
             Druhá polovina 20. století
          První světová válka
          Druhá světová válka
          Komunismus v ČSR
             Osobnosti politiky
             Osobnosti kultury
          Osobnosti první republiky (kultura)
    Průřez historií
       Osobnosti
             Osobnosti: portréty
Výchova k občanství
    Právo a instituce
       Listina základních práv a svobod
       Instituce EU
       Ústava ČR

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

zavody-ukazka_zavodu

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM