Chemie: Obecná chemie

Vlastnosti látek, skupenství

Vlastnosti látek, skupenství

Rozhodovačka: střední

Směsi

Směsi

Pojmy ve větách: střední

Atom, prvky

Atom, prvky

Rozhodovačka: střední

Radioaktivita

Radioaktivita

Rozhodovačka: střední

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Otázky: lehké

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Pexeso: lehké

Elektronová konfigurace, kvantová čísla

Poznávačka: lehké

Chemická vazba, molekuly, ionty

Chemická vazba, molekuly, ionty

Rozhodovačka: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Prvky, molekuly a počet částic

Rozřazovačka: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Otázky: střední

Prvky, molekuly a počet částic

Rozhodovačka: střední

Příklady iontů

Příklady iontů

Otázky: lehké

Příklady iontů

Otázky: střední

Příklady iontů

Otázky: těžké

Příklady iontů

Poznávačka: lehké

Příklady iontů

Poznávačka: střední

Příklady iontů

Poznávačka: těžké

Příklady iontů

Pexeso: lehké

Příklady iontů

Pexeso: střední

Příklady iontů

Pexeso: těžké

Úvod do chemických reakcí

Úvod do chemických reakcí

Rozhodovačka: střední

Vyčíslování rovnic

Vyčíslování rovnic

Vpisování: lehké

Vyčíslování rovnic

Vpisování: střední

Vyčíslování rovnic

Vpisování: těžké

Vyčíslování rovnic

Rozhodovačka: střední

Vyčíslování rovnic

Přesouvání: střední

Vyčíslování rovnic

Rozhodovačka: lehké

Vyčíslování rovnic

Přesouvání: těžké

Redoxní reakce

Redoxní reakce

Vpisování: lehké

Redoxní reakce

Vpisování: střední

Redoxní reakce

Vpisování: těžké

Redoxní reakce

Rozhodovačka: lehké

Redoxní reakce

Rozhodovačka: střední

Chemické reakce: mix

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka: lehké

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka: střední

Elektrochemie

Elektrochemie

Rozhodovačka: střední

Chemie: Anorganická chemie

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Příběhy: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Otázky: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pexeso: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka: střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pojmy ve větách: střední

Vzácné plyny, halogeny

Vzácné plyny, halogeny

Rozhodovačka: střední

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka: střední

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: střední

Alkalické kovy

Rozhodovačka: těžké

Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin

Rozhodovačka: střední

Kovy alkalických zemin

Rozhodovačka: těžké

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka: střední

Přechodné a další kovy: mix

Přechodné a další kovy: mix

Příběhy: střední

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: těžké

Halogenidy

Otázky: střední

Halogenidy

Otázky: těžké

Halogenidy

Rozhodovačka: střední

Halogenidy

Poznávačka: střední

Halogenidy

Poznávačka: těžké

Halogenidy

Pexeso: střední

Halogenidy: název na vzorec

Krok po kroku: lehké

Halogenidy: vzorec na název

Krok po kroku: lehké

Oxidy

Oxidy

Rozhodovačka: střední

Oxidy: název na vzorec

Krok po kroku: lehké

Oxidy: vzorec na název

Krok po kroku: lehké

Oxidy

Poznávačka: střední

Oxidy

Otázky: lehké

Oxidy

Otázky: střední

Oxidy

Pexeso: lehké

Oxidy

Pexeso: střední

Oxidy

Pojmy ve větách: střední

Sulfidy

Sulfidy

Otázky: střední

Sulfidy

Otázky: těžké

Sulfidy

Pexeso: střední

Sulfidy

Pexeso: těžké

Sulfidy

Poznávačka: střední

Sulfidy

Poznávačka: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: střední

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: střední

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: střední

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: těžké

Kyseliny a hydroxidy

Rozhodovačka: střední

Kyseliny a hydroxidy: název na vzorec

Krok po kroku: lehké

Kyseliny a hydroxidy: vzorec na název

Krok po kroku: lehké

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Kyselost a zásaditost roztoků, pH

Rozhodovačka: střední

Soli

Soli

Poznávačka: střední

Soli

Poznávačka: těžké

Soli

Pexeso: střední

Soli

Pexeso: těžké

Soli

Otázky: střední

Soli

Otázky: těžké

Chemie: Organická chemie

Úvod do organické chemie

Úvod do organické chemie

Rozhodovačka: střední

Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)

Zdroje organických látek (ropa, uhlí, zemní plyn)

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Rozhodovačka: lehké

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: mix

Uhlovodíky: mix

Rozhodovačka: střední

Uhlovodíky: mix

Poznávačka: lehké

Uhlovodíky: mix

Poznávačka: střední

Uhlovodíky: mix

Otázky: lehké

Uhlovodíky: mix

Otázky: střední

Uhlovodíky: mix

Pexeso: lehké

Uhlovodíky: mix

Pexeso: střední

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Rozhodovačka: střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Rozhodovačka: střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Alkoholy, fenoly, ethery

Rozhodovačka: střední

Aldehydy, ketony

Aldehydy, ketony

Rozhodovačka: střední

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny

Rozhodovačka: střední

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin

Rozhodovačka: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Deriváty uhlovodíků: mix

Poznávačka: lehké

Deriváty uhlovodíků: mix

Poznávačka: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Otázky: lehké

Deriváty uhlovodíků: mix

Otázky: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Otázky: těžké

Deriváty uhlovodíků: mix

Pexeso: lehké

Deriváty uhlovodíků: mix

Pexeso: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Pexeso: těžké

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka: střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka: těžké

Plasty

Plasty

Rozhodovačka: lehké

Plasty

Rozhodovačka: střední

Chemie: Názvosloví

Triviální názvy

Triviální názvy

Pexeso: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence