Svalstvo (svaly, svalová soustava)


Nadřazené: Člověk

Svaly jsou schopné se stahovat, čímž umožňují pohyb. Mohou být složené z různých typů svalové tkáně:

  • příčně pruhovaná svalovina (a, též kosterní) tvoří kosterní svaly, které se většinou upínají na kostru šlachami (obvykle opačnými konci k různým kostem, aby docházelo k pohybu v kloubu); jsou ovladatelné vůlí; skládají se z mnohojaderných svalových vláken, ta se sdružují do snopečků a snopců; vně je kosterní sval kryt vazivovým obalem (povázkou, fascií)
  • srdeční svalovina (b, přesněji příčně pruhovaná srdeční) tvoří srdeční sval; není ovladatelná vůlí a je neunavitelná; skládá se z navzájem spojených 1–2jaderných buněk
  • hladká svalovina (c) je přítomna zejména ve vnitřních orgánech, je součástí stěny cév, trávicí trubice či dělohy; není ovladatelná vůlí; skládá se z vřetenovitých 1jaderných buněk

typy svalové tkáně

Svaly mění chemickou energii živin na energii mechanickou (a též na teplo). Zdrojem energie pro svaly jsou zejména sacharidy glukóza (bezprostřední zdroj energie) a glykogen (zásobní látka). Živiny a kyslík nutný k buněčnému dýchání přivádí do svalů cévy, které zároveň odvádějí zplodiny metabolizmu (např. oxid uhličitý).

Do svalů zasahují též nervy, které vedou do svalu informaci o zamýšleném pohybu (stahu), naopak do mozku či míchy vedou informaci o stavu svalu, např. míře jeho natažení.

příklady svalů

Mezi vybrané kosterní svaly lidského těla náleží:

  • mimické svaly (a), zdvihač hlavy (b), deltový sval (c)
  • dvojhlavý (d) a trojhlavý (e) sval pažní – příklad svalů, které působí protichůdně (antagonisticky), dvojhlavý sval pažní zajišťuje ohnutí (flexi), trojhlavý zajišťuje natažení (extenzi) horní končetiny v lokti
  • velký prsní sval (f), přední pilovitý sval (g), přímý sval břišní (h), zevní šikmý sval břišní (i)
  • trapézový sval (j), široký sval zádový (k), velký sval hýžďový (l)
  • čtyřhlavý sval stehenní (m), krejčovský sval (n), přední holenní sval (o), trojhlavý lýtkový sval (p, ke kosti patní připojen Achillovou šlachou – q)

Dalším významným svalem je bránice, uplatňuje se při dýchání.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Svalstvo   

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Svalstvo