Fyzika: 8. třída (8. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Jednotky a veličiny

Předpony násobků a dílů jednotek

Zápis čísel

Převody jednotek

Základní jednotky s exponenty

Jednotky délky: základní

Jednotky délky: pokročilé

Jednotky délky: exotické

Jednotky hmotnosti: základní

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Jednotky hmotnosti: exotické

Jednotky času: základní

Jednotky času: pokročilé

Jednotky plochy: základní

Jednotky objemu: základní

Jednotky rychlosti

Jednotky hustoty

Jednotky teploty: základní

Jednotky úhlové: základní

Jednotky v mechanice

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Opakování všech jednotek

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Jednotky základní

Jednotky pokročilé

Vyjadřování veličin

Řecká abeceda

Grafy ve fyzice

Mechanika

Kinematika: základní pojmy

Rychlost, dráha, čas

Rychlost, dráha, čas: vzorce

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Zrychlení

Dráha zrychleného pohybu

Grafy pohybu

Typy grafů pohybu

Grafy polohy/dráhy: základy

Grafy pohybu opakování

Poznávání vrhů

Vlastnosti vrhů

Volný pád

Pohyb po kružnici

Typy sil

Skládání sil

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Newtonův gravitační zákon

Tíha a tíhová síla

Tlak a tlaková síla

Smykové tření

Smykové tření a třecí síla

Moment síly

Otáčivé účinky síly

Kinetická a potenciální energie

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Zákon zachování mechanické energie

Práce

Účinnost a příkon

Páky

Kladky

Hydrostatický tlak: základy

Archimédův zákon

Atmosférický tlak

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Rovnice kontinuity

Kmitání, vlnění, oscilace

Vlnění: pojmy

Zvuk: základy

Vlastnosti zvuku

Ultrazvuk, infrazvuk a sluch

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence