Pexeso –

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Vybrána třída: (široký výběr)


Biologie

Houby a lišejníky
Obecně o houbách   
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Živočichové
Bezobratlí: mix
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Plazi
Ptáci
Exotičtí ptáci
Savci
Exotičtí savci

Zeměpis

Svět
Svět státy (nejvýznamnější)
Nejvyšší hory států světa
Evropa
Evropa státy
Evropa státy vlajky
ČR administrativní dělení
ČR kraje
ČR města
ČR příroda
ČR hory
Mapy
Turistické mapy
Turistické mapové značky
Vrstevnice

Rozvoj osobnosti

Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj)
Rozpoznávání emocí