Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení:

Zrychlení

Rozhodovačka: 2. úroveň

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém.

umime.to/WJK


Stáhnout QR kód

Zrychlení

Zrychlení

Pokud se rychlost pohybu mění, charakterizuje tyto změny veličina jménem zrychlení. Značíme jej a a je to změna rychlosti za změnu času.

a=\frac{\Delta v}{ \Delta t }

Jednotkou zrychlení je \mathrm{m/s^2}.

Zrychlení můžeme vnímat dvěma způsoby:

Zjednodušeně jako změnu velikosti rychlosti

Pokud je zrychlení stále stejné, jde o pohyb rovnoměrně zrychlený. Pro jeho rychlost platí

v=v_0+a\cdot t

Zde je v_0 počáteční rychlost (nulová pokud se rozjíždíme z klidu, což zjednodušuje vzorec na v=at).

Vztah pro dráhu se mění (z rovnoměrného s=v t) na

s=v_0t+\frac{1}{2}a t^2

Opět pokud je rychlost v_0 nulová je vzorec o něco jednodušší s=\frac{1}{2}a t^2

Kladná hodnota a znamená rovnoměrně zrychlený pohyb, záporná hodnota pak rovnoměrně zpomalený pohyb.

Jako vektorovou veličinu měnící vektor rychlosti (tedy i směr)

Úplnější definicí zrychlení je tedy vektorová rovnice:

\vec a=\frac{\Delta \vec v}{ \Delta \vec t }

Zrychlení je podle této definice nenulové i u rovnoměrného pohybu po kružnici a každého křivočarého pohybu (mění se směr vektoru rychlosti).

Zavřít

Zrychlení (těžké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence