Buněčný cyklus, dělení buněk

umime.to/U1A


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Obecná biologie, mikrobiologie, genetika » Buňka » Buněčný cyklus, dělení buněk

Cvičení

Rozhodovačka

Buněčný cyklus je sled pochodů, kterým prochází buňka od svého vzniku po další dělení. Má tyto části:

 • interfáze (a)
  • fáze – Tato fáze následuje po buněčném dělení, dochází k růstu buňky, proteosyntéze, tvorbě organel. U diferencovaných buněk, které se již nedělí (např. u neuronů), na fázi navazuje klidová fáze.
  • fáze – Dochází k replikaci jaderné DNA (vzniká zde tedy materiál, který bude tvořit dvě chromatidy každého chromozomu).
  • fáze – Buňka dokončuje růst a připravuje se na dělení.
 • buněčné dělení – Může probíhat jako mitóza či meióza.

Mitóza

Mitózou vznikají tělní (somatické) buňky. Dochází k rovnoměrnému dělení genetické informace, kdy dceřiné buňky mají stejný počet chromozomů jako původní buňka (u člověka jsou diploidní). Mitóza má následující fáze:

 • profáze (b) – Dochází ke kondenzaci chromozomů z chromatinu, tvoří se mitotické vřeténko.
 • prometafáze (c) – Dezintegrace jaderného obalu a napojování chromozomů na kinetochory.
 • metafáze (d) – Chromozomy se řadí do ekvatoriální roviny.
 • anafáze (e) – Chromozomy jsou dělicím vřeténkem taženy na opačné póly buňky.
 • telofáze (f) – Dekondenzace chromozomů, vzniká jaderný obal, zaniká dělicí vřeténko. Součastně s telofází probíhá cytokineze, rozdělení buňky na dvě dceřiné. Následuje fáze.
interfáze
a – interfáze
profáze
b – profáze
prometafáze
c – prometafáze
metafáze
d – metafáze
anafáze
e – anafáze
telofáze
f – telofáze

Meióza

Meiózou vznikají pohlavní buňky (gamety), které mají oproti tělním buňkám polovinu genetické informace (jsou haploidní). Probíhá jako dvě po sobě jdoucí modifikované mitózy:

 • Heterotypické (redukční) dělení v rámci své profáze I zahrnuje tvorbu bivalentů (homologické chromozomy se spojí), mezi nimiž probíhá rekombinace DNA (crossing-over). Toto vede k rozrůznění genetické informace, každá chromatida může obsahovat DNA pocházející od matky i otce. V rámci anafáze I se k pólům buňky přesouvají celé chromozomy o 2 chromatidách (g).
 • Homeotypické (ekvační) dělení je shodné s mitózou, pouze nastupuje bez S fáze a začíná s haploidní sadou dvouchromatidových chromozomů.
anafáze I meiózy
g – anafáze I meiózy

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Buněčný cyklus, dělení buněk   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence