Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

umime.to/URA


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Rostliny » Krytosemenné rostliny – tematické skupiny » Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody
Předcházející Byliny v lese, keřové patro
Navazující Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Rostliny se životu ve vodě nebo v její blízkosti musely přizpůsobit. Často mají provzdušňovací pletiva. Ta zajišťují rozvod plynů po těle rostliny, ale i nadnášení orgánů (např. listů stulíku). Mnohé vodní rostliny jsou svými oddenky zakotvené ve dnu (např. leknín), nebo jsou jimi navzájem spojené (např. rákos). Plody a semena vodních rostlin jsou často uzpůsobené přenosu vodou.

Některé vodní rostliny se pěstují pro okrasu. Vodní rostliny se využívají v kořenových čistírnách, např. u přírodních koupališť („biotopů“).

byliny rostoucí u vody či v ní

Mezi byliny rostoucí ve vodě či v její blízkosti náleží například:

  • leknín bílý (a) – Vyskytuje se ve stojatých vodách, uměle (např. v zahradních jezírkách) se pěstují kříženci leknínů.
  • stulík žlutý (b) – Oproti leknínu má spíše oválné listy a menší, žluté květy.
  • rákos obecný (c) – Součást břehového porostu, tvoří monokultury – rákosiny.
  • orobinec (d) – Na březích, má typická hnědá plodenství sestávající z nažek s chmýrem (šíří je vítr).
  • kosatec žlutý (e) – Má mečovité listy a 3četné žluté květy.
  • blatouch bahenní (f) – V mokřadech, má 5četné žluté květy a ledvinité listy.
  • okřehek (g) – Má velmi zjednodušenou stavbu těla, plave na hladině, množí se vegetativně.
  • rosnatka okrouhlolistá (h) – Masožravá rostlina rostoucí v rašeliništích.

dřeviny rostoucí v blízkosti vody

Mezi dřeviny vázané na vodu patří například:

  • olše lepkavá (i) – Má obvejčité listy, plodenství obsahuje zdřevnatělé listeny, ty mu umožňují plavat.
  • vrby – U vody roste množství druhů, např. vrba bílá (j) či vrba košíkářská (k; její proutí se využívá na výrobu košíků).

Kromě výše zmíněných krytosemenných rostlin ve vodě žije množství sinic a řas. V rašeliništích převažuje mech rašeliník. Tyto organizmy jsou zmíněné v dalších tématech (bakterie, řasy, mechorosty).


    

Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   


Příběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence