Pojmy ve větách – 6. třída (6. ročník)

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Vybrána třída: 6. třída (široký výběr)

Biologie

Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Řasy   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz
Hmyz obecně   
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kostra a klouby: mix
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb

Chemie

Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence