Vyvřelé horniny (magmatické horniny)

umime.to/USW


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Geologie (neživá příroda) » Minerály a horniny » Vyvřelé horniny
Předcházející Systém a příklady minerálů
Navazující Usazené horniny

Vyvřelé neboli magmatické horniny vznikají tuhnutím magmatu či lávy (to je magma, které se dostalo na zemský povrch). Rozdělují se na hlubinné, žilnévýlevné.

žula
a – žula
gabro
b – gabro

Hlubinné vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu hluboko pod povrchem. Magma zde tuhne pomalu, proto dochází k vytváření větších krystalů minerálů. Struktura hlubinných vyvřelin bývá všesměrná. I hlubinné vyvřelé horniny se mohou objevovat na povrchu díky erozi nadloží. Mezi hlubinné vyvřelé horniny patří například:

  • žula (granit) (a) – obsahuje zejména křemen, K-živec, slídy (muskovit, biotit), mívá kvádrovitou odlučnost, v Česku se nalézá např. na Liberecku, na Šumavě, v Krkonoších
  • gabro (b) – oproti žule tmavší, obsahuje živce, olivín, pyroxen
pegmatit
c – pegmatit

Žilné vyvřelé horniny vznikají tuhnutím magmatu v puklinách. Příkladem je pegmatit (c).

čedič
d – čedič
Panská skála
d – Panská skála
andezit
e – andezit
znělec
f – znělec
melafyr
g – melafyr

Výlevné vyvřelé horniny vznikají tuhnutím lávy či magmatu těsně pod povrchem. Tuhnutí je rychlé, tvoří se tedy menší krystaly. Mezi výlevné vyvřelé horniny náleží například:

  • čedič (bazalt) (d) – složením odpovídá gabru, mívá sloupcovitou odlučnost (lze vidět např. na Panské skále u Kamenického šenova), čedič je typický pro České středohoří, je z něj např. Říp
  • andezit (e) – pojmenován podle pohoří Andy, oproti čediči obsahuje křemen
  • znělec (fonolit) (f) – šedozelený, při poklepání zvoní, je z něj např. Milešovka či Bezděz
  • melafyr (g) – složením odpovídá čediči či andezitu, obsahuje dutiny po sopečných plynech, které bývají druhotně vyplněné např. acháty

Kyselá magmata vznikají tavením zemské kůry. Obsahují více oxidu křemičitého (SiO₂), jsou viskóznější (méně ochotně tečou) a tvoří tedy spíše hlubinné magmatické horniny. Bazická magmata jsou méně viskózní, snadněji se dostávají na povrch a tvoří spíše výlevné horniny. Vznikají tavením pláště např. ve středooceánských hřbetech nebo v rámci kontinentálního riftu.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Vyvřelé horniny   


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Vyvřelé horniny   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence