Přeměněné horniny (metamorfované horniny)

umime.to/USX


Stáhnout QR kód

Nadřazené Biologie » Geologie (neživá příroda) » Minerály a horniny » Přeměněné horniny
Předcházející Usazené horniny
Navazující Minerály a horniny: mix

Cvičení

Rozhodovačka

Přeměněné neboli metamorfované horniny vznikají přeměnou vyvřelých, usazených či jiných přeměněných hornin. Přeměna (metamorfóza) probíhá za zvýšené teploty a tlaku. Tyto podmínky způsobí přestavbu struktury horniny/minerálů, ale nedostačují k úplnému roztavení horniny na magma.

Boční tlak působící na horniny mnohdy vyvolává rovnoběžné uspořádání minerálů, to se označuje jako metamorfní foliace (dříve břidličnatost).

fylit
a – fylit
svor
b – svor
pararula
c – pararula
ortorula
d – ortorula
mramor
e – mramor

Přeměnou jílovitých usazenin vzniká:

  • fylit (a) – Nejméně přeměněný, obvykle hedvábně lesklý.
  • svor (b) – Obsahuje šupiny světlé slídy a hrubší zrna křemene. Mnohdy se v něm nacházejí granáty.
  • pararula (c) – Ve srovnání se svorem více přeměněná.

Ortorula (d) vzniká přeměnou žuly a podobných hornin.

Přeměnou vápence vzniká mramor (krystalický vápenec, e), který se využívá např. v sochařství či stavebnictví.

V Česku se metamorfované horniny typicky vyskytují v horských oblastech (Krkonoše, Orlické hory, Hrubý Jeseník, Šumava…).


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Přeměněné horniny   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence