Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Síly
Typy sil
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly
Zákon akce a reakce


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Mechanika
Kinematika


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


KinematikaNAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence