Otázky – 4. střední škola

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností.

Filtr podle ročníku

Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Biologické obory
Buňka
Buňka: pojmy
Součásti buňky na schématech
Genetika
Genetika: mix
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Lidská obydlí: další živočichové
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Houby: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty  
Zobrazit souhrn tématu
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Masožravé rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Živočichové obecně
Živočichové: pojmy
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci
Ptáci: mix
Ptačí siluety
Savci
Šelmy  
Zobrazit souhrn tématu
Hlodavci a zajícovci  
Zobrazit souhrn tématu
Sudokopytníci, kytovci  
Zobrazit souhrn tématu
Lichokopytníci, chobotnatci, letouni, hmyzožravci, primáti  
Zobrazit souhrn tématu
Savci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti latinsky  
Zobrazit souhrn tématu
Lidské tělo: mix
Lidské tělo: pojmy
Zdraví
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Látky jako součást výživy  
Zobrazit souhrn tématu
Onemocnění, prevence, léčba
Lékařské obory
Onemocnění, prevence, léčba: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix
Ochrana životního prostředí
Klimatická změna
Klimatická změna: mix
Geologie (neživá příroda)
Geologie: mix

Zeměpis

Zeměpis, pojmy
Přírodní oblasti a jevy
Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství
Příroda (fyzická geografie)
Atmosféra
Atmosféra obecně
Druhy oblaků
Meteorologické přístroje – obrázky
Meteorologické přístroje – popis
Hydrosféra  
Zobrazit souhrn tématu
Ledovce
Tvary zemského povrchu
Krasové oblasti  
Zobrazit souhrn tématu
Svět
Svět státy vlajky
Mezinárodní vztahy
Mezinárodní organizace
Přehled mezinárodních organizací  
Zobrazit souhrn tématu
Zkratky mezinárodních organizací
OSN  
Zobrazit souhrn tématu
Evropská unie
Evropská unie: obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Členské státy EU
Euro  
Zobrazit souhrn tématu
Členové eurozóny
NATO  
Zobrazit souhrn tématu
Evropa
Evropa města
Evropská města a státy
Politický systém Česka
Volby a volební právo  
Zobrazit souhrn tématu

Chemie

Obecná chemie
Látky a částice
Elektronová konfigurace, kvantová čísla  
Zobrazit souhrn tématu
Prvky, molekuly a počet částic  
Zobrazit souhrn tématu
Příklady iontů  
Zobrazit souhrn tématu
Periodická tabulka prvků
Značky chemických prvků  
Zobrazit souhrn tématu
Prvky podle popisu
Anorganická chemie
Anorganické sloučeniny
Dvouprvkové sloučeniny vodíku
Halogenidy  
Zobrazit souhrn tématu
Sulfidy  
Zobrazit souhrn tématu
Kyseliny a hydroxidy  
Zobrazit souhrn tématu
Soli  
Zobrazit souhrn tématu
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chemie
Uhlovodíky
Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny  
Zobrazit souhrn tématu
Aromatické uhlovodíky  
Zobrazit souhrn tématu
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků  
Zobrazit souhrn tématu
Alkoholy, fenoly, ethery  
Zobrazit souhrn tématu
Karboxylové kyseliny  
Zobrazit souhrn tématu
Deriváty uhlovodíků: mix
Chemie v praxi
Bezpečnost, laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis

Dějepis

20. století
Československo
Osobnosti ČSR
Osobnosti první republiky (kultura)
Osobnosti politiky
Osobnosti kultury
Průřez historií
Osobnosti
Osobnosti: portréty
Dějepisné pojmy a jejich význam
Dějiny každodennosti
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence