Chemie

Obecná chemie
Chemické reakce
Vyčíslování rovnic   
Redoxní reakce   
Chemické výpočty
Látkové množství, molární hmotnost   
Výpočty z chemických rovnic   
Látková koncentrace   
Hmotnostní zlomek   
Chemické výpočty: mix

Fyzika

Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly   
Tlak a tlaková síla   
Tření
Smykové tření a třecí síla   
Jednoduché stroje
Kladky
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence