Pojmy ve větách – 8. třída

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Doplňování slovíček do vět.

Vybrána třída: 8. (široký výběr)


Biologie

Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a jejich vlastnosti  Nový obsah
Vyvřelé horniny  Nový obsah
Půdy  Nový obsah   
Rostliny
Řasy   
Živočichové
Kroužkovci   
Korýši   
Hmyz   
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci  Nový obsah   
Člověk
Svalstvo   

Chemie

Obecná chemie
Směsi
Anorganická chemie
Oxidy
Biochemie
Proteiny a enzymy

Dějepis

20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny

Rozvoj osobnosti

Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj)
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence