Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Les obecně   
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Houby a lišejníky
Houby: mix
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Živočichové
Živočichové obecně
Části těla živočichů
Obratlovci
Ptáci
Čím se živí ptáci Česka
Savci
Čím se živí exotičtí savci
Čím se živí savci Česka
Zdraví
První pomoc
První pomoc obecně, stavy ohrožující život   
Úrazy, neúrazové stavy, ohrožení zdraví   
První pomoc: mix
Krizové situace, mimořádné události
Životní styl
Onemocnění, prevence, léčba
Lékárnička
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Živá a neživá příroda, ekosystémy   
Potravní řetězce a vztahy   
Úvod do ekologie: mix
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Savci
Savci: mix
Exotičtí savci


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Houby a lišejníky
Skupiny a zástupci hub   
Rostliny
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny   
Polní plodiny a plevele   
Živočichové
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby   
Exotické ryby
Plazi   
Ptáci
Ptáci: mix
Exotičtí ptáci
Savci
Savci: mix
Exotičtí savci
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Biologie
Živočichové
Živočichové obecně
Části těla živočichů
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání emocí
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Potravní řetězce a vztahy   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Člověk
Lidské tělo: mix


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Biologie
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Les
Houby a rostliny v lese   
Živočichové v lese   
Les: mix
Louka, pastvina
Pole
Město, parky a městská zeleň
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Lidská obydlí: další živočichové
Lidská obydlí a okolí: rostliny
Lidská obydlí a okolí: mix
Rybník, řeka, potok
Moře a oceány
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix


Poznávání zvuků

Zazní zvuk a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Biologie
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Hospodářská zvířata   
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Hlasy ptáků


Pojmy ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Biologie
Zdraví
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti
Regulace emocí
Rozpoznávání potřeb


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence