Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buněčný cyklus, dělení buněk   
Mikrobiologie
Viry   
Bakterie   
Bakterie a viry: mix   
Mikrobiologie: mix
Genetika
Typy znaků, dědičné choroby   
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Rostliny obecně, kořen   
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Živočichové
Obratlovci
Savci
Šelmy   
Sudokopytníci, kytovci   
Člověk
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Dýchací soustava   
Soustavy řídící tělo, smysly
Lymfatická soustava a imunita   
Nervová soustava   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava muže a ženy: mix   
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Nahosemenné rostliny   
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix


Slepé mapy

K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).


Biologie
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Svalstvo   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka: pojmy   
Součásti buňky na schématech
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Nahosemenné rostliny   
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Svalstvo   


Řazení

Jak spolu věci souvisí? Kdo je větší, těžší, starší? Seřaďte pojmy, jak správně patří za sebe!


Biologie
Člověk
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Trávicí soustava   

Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka: pojmy   
Součásti buňky na schématech
Mikrobiologie
Bakterie a viry: mix   
Rostliny
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Obratlovci
Ptáci
Ptáci: mix
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Kostra a klouby
Kosti v těle   
Svalstvo   


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Prvoci, protistéRoboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Biologie
      Živočichové
           Obratlovci
                Ptáci
                     Ptáci: mix
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence