Pojmy ve větách – 9. třída (9. ročník)

Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadané pojmy do správných vět. Cvičení slouží na procvičení schopnosti pracovat s pojmy ve správném kontextu.

Vybrána třída: 9. třída (široký výběr)

Biologie

Rostliny
Výtrusné rostliny
Řasy   
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz obecně   
Obratlovci
Paryby   
Obojživelníci   
Ptáci
Ptáci obecně   
Člověk
Opěrná a pohybová soustava
Svalstvo   
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a jejich vlastnosti   
Vyvřelé horniny   
Půdy   

Chemie

Obecná chemie
Směsi   
Periodická soustava prvků
Značky chemických prvků
Anorganická chemie
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Oxidy   
Biochemie
Sacharidy
Proteiny a enzymy

Dějepis

20. století
První polovina 20. století
První světová válka
Druhá světová válka
Průřez historií
České dějiny

Rozvoj osobnosti

Rozvoj chování (osobnostní a sociální rozvoj)
Rozpoznávání emocí
Rozpoznávání potřeb
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence