Tipy pro vás

Staroorientální…

Příběhy: střední

Poslední…

Příběhy: střední

Velká francouzská…

Příběhy: střední

Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka obecně   
Mikrobiologie
Viry   
Bakterie   
Prvoci, protisté   
Genetika
Genetika: mix
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Skupiny a zástupci hub   
Lišejníky   
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stonek, list, vegetativní rozmnožování   
Květ a květenství, opylení a oplození   
Plody, semena a jejich šíření   
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny   
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře   
Byliny v lese, keřové patro   
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody   
Polní plodiny a plevele   
Užitkové rostliny tropů a subtropů   
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci   
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci   
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou   
Hmyz s proměnou dokonalou   
Hmyz: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby   
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny   
Ptáci: mix

Dějepis

Pravěk a starověk
Pravěk
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk
Přemyslovská knížata
První státy v Evropě
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Nástup Lucemburků
Vláda Karla IV.
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk
Raný novověk v Evropě
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo
Vznik Československa
Osobnosti ČSR
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích

Ukázky

Skupiny a zástupci hub

Další hřibovité houby

Pod modříny často rostou plodnice   neboli modřínového (a). Jeho klobouk bývá pokrytý slizem. V mykorhize s břízami žije   (b). Poblíž topolů osik jdou nalézt plodnice křemenáče osikového, povrch jeho klobouku je   (c).

Květ a květenství, opylení a oplození

Květní obaly

Květní obaly tvoří vnější část   , chrání rozmnožovací orgány. Vypadají-li všechny květní obaly stejně, jsou tzv.   a říká se jim okvětí (a). Také mohou vypadat různě, neboli být   na   (b) a   (c). Kalich obvykle bývá   , koruna   . Květní obaly i tyčinky či pestíky jsou umístěné na květním   (d), rozšířeném konci stonku (květní stopky).

Staroorientální despocie

Další vývoj Mezopotámie

Dalším státem, který po Sumeru vznikl na území Mezopotámie, byla   . Její obyvatelé patřili k   národům. Panovníci, kteří postupně ovládli severní Mezopotámii, sídlili ve městě   . Nejúspěšnějším panovníkem, za jehož vlády dosáhla Asýrie největší rozlohy, byl   , který sídlil ve městě   , kde založil velkou knihovnu. Po jeho smrti Asýrie zanikla a byla nahrazena   . Hlavním městem se stal   . Jejím nejlepším a nejznámějším panovníkem byl   , který se proslavil i   . Jeho nejznámějším ustanovením je   . Dalším z úspěšných babylonských panovníků byl   , který dobyl Jeruzalém. Po jeho smrti Babylonie postupně upadala a později se stala součástí Persie.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence