Příběhy – 6. třída (6. ročník)

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání a průběžné vyhodnocení.

Filtr podle ročníku

Biologie

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Buňka
Buňka obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Mikrobiologie
Viry  
Zobrazit souhrn tématu
Bakterie  
Zobrazit souhrn tématu
Bakterie a viry: mix  
Zobrazit souhrn tématu
Prvoci, protisté  
Zobrazit souhrn tématu
Genetika
Genetika: mix
Houby a lišejníky
Houby obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Skupiny a zástupci hub  
Zobrazit souhrn tématu
Lišejníky  
Zobrazit souhrn tématu
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stonek, list, vegetativní rozmnožování  
Zobrazit souhrn tématu
Květ a květenství, opylení a oplození  
Zobrazit souhrn tématu
Plody, semena a jejich šíření  
Zobrazit souhrn tématu
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a keře  
Zobrazit souhrn tématu
Byliny v lese, keřové patro  
Zobrazit souhrn tématu
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody  
Zobrazit souhrn tématu
Polní plodiny a plevele  
Zobrazit souhrn tématu
Užitkové rostliny tropů a subtropů  
Zobrazit souhrn tématu
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi
Miříkovité, hluchavkovité  
Zobrazit souhrn tématu
Lilkovité, hvězdnicovité  
Zobrazit souhrn tématu
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin  
Zobrazit souhrn tématu
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci  
Zobrazit souhrn tématu
Měkkýši
Měkkýši: mix
Pavoukovci  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz
Hmyz s proměnou nedokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz s proměnou dokonalou  
Zobrazit souhrn tématu
Hmyz: mix
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny  
Zobrazit souhrn tématu
Ptáci: mix

Zeměpis

Příroda (fyzická geografie)
Tvary zemského povrchu
Krasové oblasti  
Zobrazit souhrn tématu
Politický systém Česka
Státní svátky  
Zobrazit souhrn tématu

Chemie

Chemie v praxi
Voda a vzduch v souvislostech
Voda a vzduch: mix

Dějepis

Pravěk a starověk
Pravěk
Pravěk obecně  
Zobrazit souhrn tématu
Starověk
Staroorientální despocie
Starověké Řecko
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk
První státy na českém území  
Zobrazit souhrn tématu
Přemyslovská knížata  
Zobrazit souhrn tématu
První státy v Evropě
Vrcholný středověk
Poslední Přemyslovci
Lucemburkové
Nástup Lucemburků
Vláda Karla IV.
Stoletá válka
Pozdní středověk
Husitské války
Raný novověk
Raný novověk v Evropě
Velká francouzská revoluce a Napoleonské války
20. století
Světové války
První světová válka
Druhá světová válka
Druhá světová válka: osobnosti
Československo
Vznik Československa
Osobnosti ČSR
Prezidenti ČSR
Průřez historií
Vládnoucí dynastie v českých zemích
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence