Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Zápis čísel
Stavba a vlastnosti látek
Termika, termodynamika, molekulová fyzika
Děje v ideálních plynech   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Zrychlení   
Pohyb po kružnici
Dynamika (příčiny pohybu)
Newtonův gravitační zákon
Tíha a tíhová síla
Hybnost
Moment síly   
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Účinnost a příkon
Mechanické kmitání a vlnění
Vlnění: pojmy
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Odpor vodiče
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat
Elektrické obvody
Rezistory
Kondenzátory
Elektrostatika
Optika
Odraz a lom světla
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Index lomu
Snellův zákon
Vesmír
Sluneční soustava
Keplerovy zákony
1. Keplerův zákon
2. Keplerův zákon
3. Keplerův zákon
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Elektrické obvody: značení


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Fyzika
Elektřina a magnetismus
Elektrické obvody
Elektrické obvody: mix


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy zahrnují např. poznávání organizmů se zaměřením na jejich znaky nebo řešení příkladů.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Vyjadřování veličin   
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   
Elektřina a magnetismus
Elektrický proud v látkách
Ohmův zákon pro část obvodu


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kmitání pro SŠ

Prvky elektrických obvodů

Zapojení elektrických obvodů I

Zapojení elektrických obvodů IIPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Fyzika
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence