Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Úvod do biologie, znaky živých soustav   
Buňka
Buňka obecně   
Genetika
Dědičnost a rozmnožování   
Nukleové kyseliny, proteosyntéza   
Typy znaků, dědičné choroby   
Houby a lišejníky
Houby obecně   
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Plody, semena a jejich šíření   
Vodní režim rostlin
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky
Mechorosty   
Plavuně, kapradiny a přesličky   
Krytosemenné rostliny – čeledi
Miříkovité, hluchavkovité   
Lilkovité, hvězdnicovité   
Vyšší dvouděložné: mix
Čeledi jednoděložných rostlin   
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Žahavci   
Měkkýši
Mlži, hlavonožci   
Pavoukovci   
Korýši   
Obratlovci
Paprskoploutvé ryby   
Obojživelníci   
Savci
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci   
Člověk
Úvod do biologie člověka, tkáně   
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek
Oběhová soustava
Krev   
Rozmnožování člověka
Pohlavní soustava ženy   
Rozmnožování člověka: mix
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Koloběhy látek v přírodě   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou   
Člověk
Lidské tělo: mix
Lidské tělo: pojmy
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Biologie
Člověk
Lidské tělo: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Obecná biologie
Biologie: pojmy
Rostliny
Stavba a funkce rostlinného těla
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Živočichové
Bezobratlí živočichové
Hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou   
Člověk
Lidské tělo: pojmy
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekologie (vztahy v přírodě)
Ekologie: mix


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kostra obecně

SvalstvoPříběhy

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Biologie
Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Genetika
Nukleové kyseliny, proteosyntéza   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence