Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Zápis čísel
Síly
Typy sil
Skládání sil
Newtonovy pohybové zákony
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Vrhy a pády
Poznávání vrhů
Vlastnosti vrhů
Dynamika (příčiny pohybu)
Otáčivé účinky síly
Jednoduché stroje
Páky
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Práce, výkon, energie
Mechanická energie a zákon zachování mechanické energie
Práce
Elektřina
Vodiče a izolanty
Ohmův zákon pro část obvodu
Elektrostatika
Optika
Světlo základy
Lom světla a čočky
Odraz světla a zrcadla
Tělesa a látky
Skupenství
Přeměny skupenství
Vesmír
Sluneční soustava
Vesmír obecně
Vesmír: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Fyzika
Jednotky a veličiny
Převody jednotek
Řecká abeceda
Mechanika
Mechanické kmitání a vlnění
Kmitání, vlnění, oscilace
Elektřina
Elektrické obvody
Vesmír
Vesmír: mix


Poznávačka

Procvičování pojmů nebo názvů. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Fyzika
Vesmír
Vesmír: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Fyzika
Newtonovy pohybové zákony
Zákon síly
Mechanika
Kinematika (popis pohybu)
Rychlost, dráha, čas
Jednoduché stroje
Kladky
Mechanika kapalin a plynů
Tlak a tlaková síla


Porozumění

Cvičení na procvičení práce s informacemi (mapy, diagramy, nákresy, videa). Prohlédněte si zadání a doprovodný text a zodpovězte několik otázek, které prověří, zda všemu správně rozumíte.


Kinematika (popis pohybu)

Kmitání pro ZŠ

Prvky elektrických obvodůNAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence