Biologie: Obecná biologie, mikrobiologie, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Rozhodovačka: lehké

Součásti buňky na schématech

Součásti buňky na schématech

Přesouvání: střední

Viry

Viry

Rozhodovačka: střední

Bakteriální a virová onemocnění

Bakteriální a virová onemocnění

Rozřazovačka: lehké

Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis)

Les obecně

Les obecně

Rozhodovačka: lehké

Houby a rostliny v lese

Houby a rostliny v lese

Poznávačka: lehké

Houby a rostliny v lese

Pexeso: lehké

Houby a rostliny v lese

Otázky: lehké

Houby a rostliny v lese

Rozhodovačka: lehké

Živočichové v lese

Živočichové v lese

Poznávačka: lehké

Živočichové v lese

Pexeso: lehké

Živočichové v lese

Otázky: lehké

Živočichové v lese

Rozhodovačka: lehké

Les: mix

Les: mix

Poznávačka: lehké

Les: mix

Pexeso: lehké

Les: mix

Otázky: lehké

Les: mix

Rozhodovačka: lehké

Louka, pastvina

Louka, pastvina

Poznávačka: lehké

Louka, pastvina

Pexeso: lehké

Louka, pastvina

Otázky: lehké

Louka, pastvina

Rozhodovačka: lehké

Pole

Pole

Poznávačka: lehké

Pole

Pexeso: lehké

Pole

Otázky: lehké

Pole

Rozhodovačka: lehké

Město, parky a městská zeleň

Město, parky a městská zeleň

Poznávačka: lehké

Město, parky a městská zeleň

Pexeso: lehké

Město, parky a městská zeleň

Otázky: lehké

Hospodářská zvířata

Hospodářská zvířata

Pexeso: lehké

Hospodářská zvířata

Otázky: lehké

Hospodářská zvířata

Poznávačka: lehké

Hospodářská zvířata

Poznávání zvuků: lehké

Hospodářská zvířata

Rozhodovačka: lehké

Hospodářská zvířata

Rozhodovačka: střední

Lidská obydlí: další živočichové

Lidská obydlí: další živočichové

Poznávačka: lehké

Lidská obydlí: další živočichové

Pexeso: lehké

Lidská obydlí: další živočichové

Otázky: lehké

Lidská obydlí a okolí: rostliny

Lidská obydlí a okolí: rostliny

Poznávačka: lehké

Lidská obydlí a okolí: rostliny

Pexeso: lehké

Lidská obydlí a okolí: rostliny

Otázky: lehké

Lidská obydlí a okolí: mix

Lidská obydlí a okolí: mix

Poznávačka: lehké

Lidská obydlí a okolí: mix

Pexeso: lehké

Lidská obydlí a okolí: mix

Otázky: lehké

Rybník, řeka, potok

Rybník, řeka, potok

Poznávačka: lehké

Rybník, řeka, potok

Pexeso: lehké

Rybník, řeka, potok

Otázky: lehké

Moře a oceány

Moře a oceány

Poznávačka: lehké

Moře a oceány

Pexeso: lehké

Moře a oceány

Otázky: lehké

Podnebné pásy a biomy

Podnebné pásy a biomy

Rozhodovačka: střední

Biologie: Rostliny

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Stavba a funkce rostlinného těla: mix

Rozhodovačka: lehké

Mechorosty

Mechorosty

Přesouvání: střední

Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

Poznávačka: střední

Nahosemenné rostliny

Otázky: střední

Nahosemenné rostliny

Pexeso: střední

Nahosemenné rostliny

Rozhodovačka: lehké

Listnaté stromy a keře

Listnaté stromy a keře

Otázky: střední

Listnaté stromy a keře

Pexeso: střední

Listnaté stromy a keře

Rozhodovačka: lehké

Byliny v lese, keřové patro

Byliny v lese, keřové patro

Otázky: střední

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody

Otázky: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Poznávačka: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Pexeso: střední

Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště

Otázky: střední

Okrasné a pokojové rostliny

Okrasné a pokojové rostliny

Otázky: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Pexeso: střední

Ovoce a zelenina, aromatické rostliny

Otázky: střední

Polní plodiny a plevele

Polní plodiny a plevele

Poznávačka: střední

Polní plodiny a plevele

Pexeso: střední

Polní plodiny a plevele

Otázky: střední

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Užitkové rostliny tropů a subtropů

Otázky: střední

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Pexeso: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Jedovaté a léčivé rostliny

Otázky: střední

Jedovaté a léčivé rostliny

Pexeso: střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Lilkovité, hvězdnicovité

Pexeso: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Poznávačka: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Otázky: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Pexeso: střední

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Poznávačka: lehké

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Pexeso: lehké

Krytosemenné rostliny – čeledi: mix

Otázky: lehké

Biologie: Živočichové

Části těla živočichů

Části těla živočichů

Přesouvání: lehké

Části těla živočichů

Rozhodovačka: lehké

Měkkýši obecně, plži

Měkkýši obecně, plži

Rozhodovačka: střední

Mlži, hlavonožci

Mlži, hlavonožci

Rozhodovačka: střední

Měkkýši: mix

Měkkýši: mix

Rozhodovačka: střední

Pavoukovci

Pavoukovci

Rozhodovačka: střední

Pavoukovci

Krok po kroku: střední

Pavoukovci

Pexeso: střední

Korýši

Korýši

Poznávačka: střední

Korýši

Krok po kroku: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Hmyz s proměnou nedokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou nedokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Pexeso: lehké

Hmyz s proměnou dokonalou

Rozhodovačka: střední

Hmyz s proměnou dokonalou

Poznávačka: střední

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: střední

Hmyz: mix

Pexeso: lehké

Hmyz: mix

Pexeso: střední

Hmyz: mix

Otázky: lehké

Hmyz: mix

Otázky: střední

Hmyz: mix

Poznávačka: lehké

Hmyz: mix

Poznávačka: střední

Hmyz: mix

Krok po kroku: lehké

Hmyz: mix

Krok po kroku: střední

Čím se živí bezobratlí

Čím se živí bezobratlí

Rozhodovačka: střední

Bezobratlí: mix

Bezobratlí: mix

Rozřazovačka: střední

Bezobratlí: mix

Poznávačka: střední

Paryby

Paryby

Pexeso: střední

Paprskoploutvé ryby

Exotické ryby

Pexeso: lehké

Obojživelníci

Obojživelníci

Pexeso: střední

Plazi

Plazi

Krok po kroku: střední

Plazi

Pexeso: střední

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny

Poznávačka: střední

Ptáci: mix

Ptáci: mix

Poznávačka: lehké

Ptáci: mix

Otázky: lehké

Ptáci: mix

Otázky: střední

Ptáci: mix

Pexeso: lehké

Ptáci: mix

Pexeso: střední

Ptáci: mix

Krok po kroku: střední

Ptáci: mix

Krok po kroku: lehké

Exotičtí ptáci

Exotičtí ptáci

Pexeso: lehké

Exotičtí ptáci

Poznávačka: lehké

Exotičtí ptáci

Otázky: lehké

Čím se živí ptáci Česka

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí ptáci Česka

Rozhodovačka: těžké

Ptačí siluety

Ptačí siluety

Otázky: střední

Ptačí siluety

Pexeso: střední

Hlasy ptáků

Hlasy ptáků

Poznávání zvuků: lehké

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: lehké

Šelmy

Rozhodovačka: střední

Savci: mix

Savci: mix

Otázky: lehké

Savci: mix

Otázky: střední

Savci: mix

Pexeso: lehké

Savci: mix

Pexeso: střední

Savci: mix

Pexeso: těžké

Savci: mix

Rozhodovačka: lehké

Stopy savců

Stopy savců

Poznávačka: střední

Stopy savců

Otázky: střední

Stopy savců

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Exotičtí savci

Poznávačka: lehké

Exotičtí savci

Otázky: lehké

Exotičtí savci

Pexeso: lehké

Exotičtí savci

Pexeso: střední

Exotičtí savci

Otázky: střední

Exotičtí savci

Otázky: těžké

Čím se živí exotičtí savci

Čím se živí exotičtí savci

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí savci Česka

Čím se živí savci Česka

Rozhodovačka: lehké

Čím se živí savci Česka

Rozhodovačka: střední

Biologie: Geologie (neživá příroda)

Minerály a horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka: lehké

Geologická období

Geologická období

Rozhodovačka: lehké

Zeměpis: Slovensko

Slovensko města

Slovensko města

Slepé mapy: lehké

Slovensko řeky

Slovensko řeky

Slepé mapy: střední

Zeměpis: USA

USA státy

USA státy

Slepé mapy: lehké

Dějepis: Raný novověk

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Velká francouzská revoluce a Napoleonské války

Příběhy: střední

Zámořské objevy

Zámořské objevy

Porozumění: střední
0/3

Říše Inků, Aztéků a Mayů

Říše Inků, Aztéků a Mayů

Porozumění: střední
0/1

Dějepis: Umění

Románský sloh

Románský sloh

Otázky: střední

Rozvoj osobnosti: Společenské návyky

Třídění odpadů

Třídění odpadů

Rozřazovačka: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence